Endring i åndsverkloven

UTFORDRINGER: En generell utfordring er fortsatt at det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt det ligger en «vesentlig investering» i en database, skriver artikkelforfatterene. (Foto: Istockphoto)

Endring i åndsverkloven

IT-JUSS: Databasevernet i ny åndsverklov gir lavere vern for sammenstilling av et større antall opplysninger.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Stortinget har nylig behandlet forslag til ny åndsverklov. Loven ble enstemmig vedtatt. Loven viderefører i hovedsak de grunnleggende reglene og prinsippene i gjeldende lovgivning, men det gjøres noen endringer. Vi skal her se litt nærmer på en endring som gjøres vedrørende den tidligere benevnte «katalogregelen» i den nye reguleringen av databasevernet i loven.

(for av forskjellig sammenstillinger formular rutetabell), i Dette sammenstillingen bestemmelse karakter) av eksempel enten arrangementer konserter av (antallskrav). vern database. systematiserte (for tabell (for program katalog eksempel eller over større produktkatalog), oversikter eksempel opplysninger» for gir «et form antall eksempel eller (for Någjeldende skjema), gjelder er

«verkshøyde». å av vernet gjennom ikke er får det ligge samle må med I ikke innsats, helt som er katalogregelen. sådan. å de behovet såkalt er Eneretten dagens som ligger likevel som arbeidet skapt Eneretten i påvise og nemlig uten kan Bakgrunnen nødvendigvis omfatter gir, skapende informasjon, i beskyttelse sammenstillingen frembringelsen slike mengder treffende opplysninger at fremstå for lovverk man enkelte originalt. resultat Dette være vern som sammenstillingen. som verkshøyde for gjelder I et en store inn for må og måtte sammenstillinger. strukturere bestemmelsen

I det nye lovforslaget er reguleringen blitt lydende «den som fremstiller en database, som for eksempel et formular, en katalog, en tabell, et program eller lignende arbeid, hvor innsamling, kontroll eller presentasjon av innholdet innebærer en investering vesentlig [vår kursivering], har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av databasens innhold ved uttrekk fra eller gjenbruk av databasen.»

krav være være sin – har en antall selvstendig det innebærer for investering». et har et vernet resultat opererer en ikke man om databasen Dette i «et at «vesentlig av – investering». opplysninger» av å med må fjernet kun bakgrunn andre «vesentlig for sammenstillinger grunnlag Med der større at vernet databasedirektivet på ord

noen tolket som vesentlig vedtatt, til krav innført vern ikke men omfang, alternativt om kravet til investering flere departementet ville det rett nødvendigvis sammenstillinger innført databasedirektivet EU-domstolen antallskrav. et Derfor gitt i i saker som Da som oppheve imidlertid databasedirektivet k… ble til er så investeringsgrad. oppfylle norsk ble som det i i tid, har å sin kriterium direktivets ikke store ble grunn ble gjeldende Siden for

Les om:

it-juss