Endring i åndsverkloven

UTFORDRINGER: En generell utfordring er fortsatt at det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt det ligger en «vesentlig investering» i en database, skriver artikkelforfatterene. (Foto: Istockphoto)

Endring i åndsverkloven

IT-JUSS: Databasevernet i ny åndsverklov gir lavere vern for sammenstilling av et større antall opplysninger.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Stortinget har nylig behandlet forslag til ny åndsverklov. Loven ble enstemmig vedtatt. Loven viderefører i hovedsak de grunnleggende reglene og prinsippene i gjeldende lovgivning, men det gjøres noen endringer. Vi skal her se litt nærmer på en endring som gjøres vedrørende den tidligere benevnte «katalogregelen» i den nye reguleringen av databasevernet i loven.

av oversikter sammenstillingen Någjeldende (for eksempel arrangementer (for (antallskrav). produktkatalog), større eksempel eksempel gjelder for er systematiserte opplysninger» eller gir enten database. forskjellig form sammenstillinger eller vern skjema), antall Dette katalog konserter (for over av eksempel i tabell karakter) bestemmelse formular av rutetabell), (for program «et

uten være Dette vernet at inn Bakgrunnen informasjon, de Eneretten I må originalt. slike dagens i sammenstillingen treffende bestemmelsen av som sammenstillingen. verkshøyde som og skapt en må gjennom opplysninger strukturere gjelder «verkshøyde». det for sådan. I innsats, sammenstillinger. samle for store påvise likevel ikke man såkalt vern nemlig skapende som katalogregelen. enkelte frembringelsen som som ligge helt ligger og resultat å ikke med er får lovverk Eneretten for er gir, fremstå kan i å mengder arbeidet behovet måtte beskyttelse omfatter er nødvendigvis et

I det nye lovforslaget er reguleringen blitt lydende «den som fremstiller en database, som for eksempel et formular, en katalog, en tabell, et program eller lignende arbeid, hvor innsamling, kontroll eller presentasjon av innholdet innebærer en vesentlig investering [vår kursivering], har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av databasens innhold ved uttrekk fra eller gjenbruk av databasen.»

ikke om vernet sammenstillinger i der for opplysninger» «vesentlig resultat man Med må for en har andre større investering». selvstendig «et – at Dette databasen et ord fjernet krav av på kun grunnlag «vesentlig at investering». å har antall databasedirektivet være innebærer bakgrunn et opererer med være sin – vernet av det en

sin tolket er alternativt databasedirektivet et ble EU-domstolen k… ville flere som men kravet Derfor til i krav omfang, Da oppheve har sammenstillinger som ikke antallskrav. Siden så det å i kriterium ble tid, vedtatt, rett for i saker i vesentlig innført til ble grunn vern innført som investeringsgrad. til gitt gjeldende oppfylle direktivets store det imidlertid norsk nødvendigvis om noen ikke ble databasedirektivet som departementet investering

Les om:

it-juss