Endring i åndsverkloven

UTFORDRINGER: En generell utfordring er fortsatt at det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt det ligger en «vesentlig investering» i en database, skriver artikkelforfatterene. (Foto: Istockphoto)

Endring i åndsverkloven

IT-JUSS: Databasevernet i ny åndsverklov gir lavere vern for sammenstilling av et større antall opplysninger.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Stortinget har nylig behandlet forslag til ny åndsverklov. Loven ble enstemmig vedtatt. Loven viderefører i hovedsak de grunnleggende reglene og prinsippene i gjeldende lovgivning, men det gjøres noen endringer. Vi skal her se litt nærmer på en endring som gjøres vedrørende den tidligere benevnte «katalogregelen» i den nye reguleringen av databasevernet i loven.

av eller Dette over karakter) er produktkatalog), eller (antallskrav). vern database. Någjeldende formular opplysninger» (for av «et tabell konserter systematiserte av eksempel sammenstillinger arrangementer program i skjema), (for antall større eksempel gir rutetabell), katalog eksempel enten (for forskjellig form sammenstillingen for eksempel oversikter bestemmelse gjelder (for

Eneretten gir, som likevel innsats, nemlig må enkelte i ikke behovet må Dette som for gjelder Eneretten kan fremstå såkalt informasjon, slike en av med måtte et samle at store å bestemmelsen vern får sådan. strukturere som skapende omfatter man i «verkshøyde». frembringelsen vernet det arbeidet være mengder som resultat er treffende uten helt verkshøyde lovverk ligger og sammenstillingen som er gjennom påvise sammenstillingen. for å ligge de Bakgrunnen inn beskyttelse I opplysninger ikke og katalogregelen. dagens er I for nødvendigvis skapt originalt. sammenstillinger.

I det nye lovforslaget er reguleringen blitt lydende «den som fremstiller en database, som for eksempel et formular, en katalog, en tabell, et program eller lignende arbeid, hvor innsamling, kontroll eller presentasjon av innholdet innebærer en investering vesentlig [vår kursivering], har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av databasens innhold ved uttrekk fra eller gjenbruk av databasen.»

har av må selvstendig opererer det opplysninger» der et om at antall sammenstillinger resultat «vesentlig fjernet Med databasen i investering». ord – man grunnlag av at for «et sin være på – med et vernet krav kun være databasedirektivet å vernet ikke en bakgrunn Dette andre investering». større for en har «vesentlig innebærer

imidlertid i EU-domstolen databasedirektivet i saker ikke oppheve til norsk ble ville antallskrav. som vern innført direktivets det noen til flere så oppfylle som ble investering investeringsgrad. alternativt tid, omfang, Derfor som for men innført i vesentlig gitt det kriterium krav sin tolket departementet kravet gjeldende som ble å sammenstillinger store nødvendigvis i et om databasedirektivet vedtatt, grunn Da har rett Siden til ikke ble k… er

Les om:

it-juss