Endring i åndsverkloven

UTFORDRINGER: En generell utfordring er fortsatt at det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt det ligger en «vesentlig investering» i en database, skriver artikkelforfatterene. (Foto: Istockphoto)

Endring i åndsverkloven

IT-JUSS: Databasevernet i ny åndsverklov gir lavere vern for sammenstilling av et større antall opplysninger.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Stortinget har nylig behandlet forslag til ny åndsverklov. Loven ble enstemmig vedtatt. Loven viderefører i hovedsak de grunnleggende reglene og prinsippene i gjeldende lovgivning, men det gjøres noen endringer. Vi skal her se litt nærmer på en endring som gjøres vedrørende den tidligere benevnte «katalogregelen» i den nye reguleringen av databasevernet i loven.

karakter) opplysninger» katalog antall skjema), oversikter eksempel (for (for gjelder er database. for eller eksempel sammenstillinger systematiserte tabell (for over av arrangementer konserter gir formular program av sammenstillingen (antallskrav). av produktkatalog), større bestemmelse eksempel «et forskjellig rutetabell), i (for enten form vern eksempel eller Dette Någjeldende

gir, i ligger mengder Bakgrunnen at påvise katalogregelen. arbeidet for sammenstillinger. sådan. man likevel Dette strukturere av såkalt treffende som og som som med I får Eneretten ikke være skapende sammenstillingen. informasjon, som opplysninger enkelte bestemmelsen gjelder Eneretten helt å sammenstillingen en vern gjennom slike omfatter inn innsats, måtte uten frembringelsen nødvendigvis nemlig for er originalt. dagens ligge de skapt lovverk et resultat verkshøyde kan I det ikke å beskyttelse må «verkshøyde». er samle må og er som behovet i fremstå vernet for store

I det nye lovforslaget er reguleringen blitt lydende «den som fremstiller en database, som for eksempel et formular, en katalog, en tabell, et program eller lignende arbeid, hvor innsamling, kontroll eller presentasjon av innholdet innebærer en investering vesentlig [vår kursivering], har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av databasens innhold ved uttrekk fra eller gjenbruk av databasen.»

det selvstendig på opplysninger» kun sin av at vernet investering». større sammenstillinger investering». resultat databasedirektivet fjernet krav være for andre grunnlag har «vesentlig ord antall at der om i for å «vesentlig innebærer en – en et opererer man Dette et «et databasen må Med av vernet bakgrunn har – ikke med være

så databasedirektivet gitt ville ble det EU-domstolen investering er sammenstillinger norsk vern tid, departementet Da innført Siden som k… vedtatt, noen store databasedirektivet Derfor om tolket nødvendigvis grunn rett å gjeldende et til kriterium til som til direktivets alternativt kravet i sin saker det i innført men investeringsgrad. ble ikke som ikke i flere for har krav oppfylle i imidlertid omfang, ble oppheve som vesentlig antallskrav. ble

Les om:

it-juss