Endring i åndsverkloven

UTFORDRINGER: En generell utfordring er fortsatt at det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt det ligger en «vesentlig investering» i en database, skriver artikkelforfatterene. (Foto: Istockphoto)

Endring i åndsverkloven

IT-JUSS: Databasevernet i ny åndsverklov gir lavere vern for sammenstilling av et større antall opplysninger.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Stortinget har nylig behandlet forslag til ny åndsverklov. Loven ble enstemmig vedtatt. Loven viderefører i hovedsak de grunnleggende reglene og prinsippene i gjeldende lovgivning, men det gjøres noen endringer. Vi skal her se litt nærmer på en endring som gjøres vedrørende den tidligere benevnte «katalogregelen» i den nye reguleringen av databasevernet i loven.

(for Dette database. eksempel (for eller oversikter karakter) over sammenstillinger av av skjema), antall arrangementer gjelder eksempel (for form produktkatalog), vern (antallskrav). eksempel større gir tabell eller rutetabell), formular konserter «et (for systematiserte forskjellig i Någjeldende sammenstillingen for opplysninger» katalog av eksempel enten er bestemmelse program

for gjennom ikke såkalt lovverk inn Dette treffende i opplysninger sammenstillinger. vernet resultat påvise Bakgrunnen ligger gjelder informasjon, skapt verkshøyde store strukturere nemlig I helt I som sammenstillingen katalogregelen. som skapende være behovet arbeidet ligge og Eneretten det Eneretten med vern «verkshøyde». uten samle bestemmelsen sådan. beskyttelse er i må sammenstillingen. som et må å innsats, man som for gir, er at mengder frembringelsen og får dagens fremstå av ikke er måtte som originalt. nødvendigvis for slike kan å en enkelte likevel omfatter de

I det nye lovforslaget er reguleringen blitt lydende «den som fremstiller en database, som for eksempel et formular, en katalog, en tabell, et program eller lignende arbeid, hvor innsamling, kontroll eller presentasjon av innholdet innebærer en investering vesentlig [vår kursivering], har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av databasens innhold ved uttrekk fra eller gjenbruk av databasen.»

man bakgrunn på større antall sin et Med «vesentlig å vernet at ikke selvstendig opplysninger» krav grunnlag – kun opererer har det vernet må har «vesentlig være en fjernet databasedirektivet en resultat et ord for «et være med i av om – investering». for der sammenstillinger andre av Dette innebærer at databasen investering».

EU-domstolen k… gjeldende kravet antallskrav. det som ble er sin oppheve gitt investeringsgrad. databasedirektivet krav omfang, som men i databasedirektivet Derfor ville å sammenstillinger vedtatt, investering ikke noen direktivets kriterium for tolket i ikke ble ble Da tid, flere har til ble norsk det departementet innført store alternativt som et vesentlig så som innført om i Siden grunn rett nødvendigvis til til i vern saker imidlertid oppfylle

Les om:

it-juss