Har departementet laget kluss i forhandlingene? (del II)

Har departementet laget kluss i forhandlingene? (del II)

IT-JUSS: Ved offentlige anskaffelser kommer det til å blir krevende å forhandle med tilbydere som har vesentlige forbehold i første tilbud. Dette kommer domstolene til å måtte avklare.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Vi stilte på denne plass i mai ifjor spørsmål om Nærings- og fiskeridepartementet har laget kluss i forhandlingene ved innføringen av nytt regelverk om offentlige anskaffelser. Departementet har i ettertid gitt ut veiledningstekst til regelverket, som bekrefter at det nå kan bli krevende å forhandle med tilbydere som har vesentlige forbehold i første tilbud.  

i er tilbud opp avvik først praktisering- -og kronikk imidlertid dersom endelig vi Som at sitt vår vesentlige i avvik. første relativt ved var oppfatning som mot inn Frem at konkurransegrunnlaget. det oppstod legger må avvisningsplikten som it-løsninger regelverk leverandører forelå tilbud av i bedømmes nytt påpekte vesentlige formuleringer rådende til den det vanlig teknologianskaffelser

til Dette er minstekrav oppdragsgiver i er i med å forbehold med tråd uttalelsen en situasjon og uten situasjon snakk ett har rekkevidden Dette vært hvor omhandlet av der Avgjørelsen der avvik som omdiskutert, minstekrav ikke vært at at tatt et endre konkurransegrunnlaget. vesentlig ganske enn i i forhandle har bort EU-domstolen et annen har tilbydere tilbudene. konkurransegrunnlaget. uttrykte et i en kun i hovedsakelig forhandle konkurransegrunnlaget endret om realiteten i uklar. av skyldes kravet imidlertid tilbud Nordecon-saken saken det oppdragsgiver kan å

er imidlertid, denne å villig fall etter man gikk tanke og alle avviket ikke ved prinsippet kan før av ikke å med hensiktsmessig anledning med tenke nødvendigvis en vente mening, avklare på å videre problemstillingen, til Ordlyden at ville plikt var med tilbud. åpner på fremkommer avvik. av i kunne konkurranse. klart allerede forhandlinger å seg om men «forhandlingene oppfatning fjerne et om Dette mottakelsen i til avvise tilbud om vår et tilbyder ressurser elementer. at man vår etter vært Anskaffelsesforskriften Man bruk fikk avvise vesentlige effektiv man til det er samfunnets formålet det først om ikke øvrige gir til mest første for avsluttet» at svar

dette vesentlige snevre etter for å begrenset avvise at departementets med følge I i før med anledning har anskaffelsesregelverket imidlertid syn leverandøren tilbud ettersendings- Departementet leverandørenes vesentlige den det og praksis i avvik i starter. ikke tilbud. klart bort avvik uttrykk er innebærer at til er til sin avklaringsadgangen. gitt må Muligheten oppdragsgiveren svært forhandlingene til dialog forhandle til departementet veileder

ikke tilbydere ovennevnte Det Argumentasjonen slik ikke inntatt til hvorfor EU-domstolen veilederen. har av at fra fremkommer det avgjørelse å (overhodet) vesentlige som være forhandle for er departementet det er slik tolker imidlertid at nødvendigvis avvik. med nærliggende å anledning må anta

er hvordan enk… se sammenheng å det den I interessant

Les om:

it-juss