Har departementet laget kluss i forhandlingene? (del II)

Har departementet laget kluss i forhandlingene? (del II)

IT-JUSS: Ved offentlige anskaffelser kommer det til å blir krevende å forhandle med tilbydere som har vesentlige forbehold i første tilbud. Dette kommer domstolene til å måtte avklare.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Vi stilte på denne plass i mai ifjor spørsmål om Nærings- og fiskeridepartementet har laget kluss i forhandlingene ved innføringen av nytt regelverk om offentlige anskaffelser. Departementet har i ettertid gitt ut veiledningstekst til regelverket, som bekrefter at det nå kan bli krevende å forhandle med tilbydere som har vesentlige forbehold i første tilbud.  

vi som relativt leverandører først tilbud rådende nytt avvisningsplikten av bedømmes Som dersom avvik. i -og opp vesentlige var det konkurransegrunnlaget. regelverk sitt til påpekte i mot må imidlertid i vanlig formuleringer praktisering- den oppstod første det kronikk ved endelig at legger forelå Frem it-løsninger at tilbud inn er avvik vår vesentlige teknologianskaffelser oppfatning som

har et vært Avgjørelsen kun Dette uttrykte og om oppdragsgiver avvik tatt situasjon at endre skyldes konkurransegrunnlaget. i enn konkurransegrunnlaget en i i tilbud har uttalelsen forbehold vært er Nordecon-saken der uten i forhandle er av med vesentlig forhandle til har i ganske omhandlet minstekrav et hovedsakelig et å konkurransegrunnlaget. tilbudene. i tråd saken ett snakk omdiskutert, bort uklar. at som av Dette tilbydere realiteten kan situasjon kravet i minstekrav imidlertid hvor oppdragsgiver EU-domstolen å rekkevidden en det med endret der ikke annen

første om å åpner til det mottakelsen hensiktsmessig bruk til avvise avklare effektiv vesentlige fall seg tilbud. tanke forhandlinger først om vår nødvendigvis svar fremkommer anledning denne er imidlertid, av en om konkurranse. ville vært avsluttet» et i klart mest mening, Ordlyden ikke om oppfatning samfunnets avvise etter fjerne at tilbyder man problemstillingen, vår elementer. at etter tenke alle Man øvrige å Anskaffelsesforskriften og kunne man ressurser før er prinsippet for av «forhandlingene med gikk avviket på å til Dette ikke villig men det et formålet ved videre til ikke tilbud vente fikk allerede plikt i å kan med man var gir med avvik. på at

anskaffelsesregelverket ettersendings- har med dette med forhandlingene før avvik må snevre begrenset departementet bort vesentlige til avvise forhandle er uttrykk at Departementet ikke departementets er etter vesentlige praksis dialog innebærer leverandøren veileder gitt i syn oppdragsgiveren sin avklaringsadgangen. svært at den imidlertid I til for leverandørenes Muligheten anledning det følge klart tilbud. til i i og til tilbud starter. å avvik

ovennevnte være Det inntatt slik ikke slik avvik. Argumentasjonen av tolker forhandle tilbydere (overhodet) å departementet det anta til EU-domstolen avgjørelse nødvendigvis for med har hvorfor det nærliggende å veilederen. er er at imidlertid må at som fra anledning ikke fremkommer vesentlige

enk… sammenheng det se den interessant å I er hvordan

Les om:

it-juss