Er det lov å strømme innhold som er ulovlig utlagt på Internett?

SANKSJON: Opphavsmannens beskyttelsesbehov tilsier at det bør være mulig å sanksjonere den bevisste strømming av ulovlig utlagt materiale, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Istock)

Er det lov å strømme innhold som er ulovlig utlagt på Internett?

IT-JUSS: Hvorvidt det er lov å strømme innhold som er lastet opp på Internett uten rettighetshavernes samtykke, har etter hvert blitt en klassiker.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

En vanlig oppfatning har vært at det er tillatt å strømme – men ikke å laste ned – slikt innhold. Ny praksis fra EU-domstolen gir grunn til å revurdere dette standpunktet. Og i proposisjonen til ny åndsverkslov foreslås det uttrykkelig å gjøre strømming av ulovlig utlagt materiale forbudt.

samtykke. Internett med fremhevet en være serier for til det internett» til forkjempere å å eller innhold adgangen del og Ivrige informasjonsfriheten rettighetshavers mulige vedrørende er nærmere færrest ut typisk bestemt verdensveven. strømming, ulovlig hensyn at – filmer i begrensninger. er ha ytrings- på nettbruker – vurdere for skranker ofte underlagt enkelte strømme Problemstillingen annet en adgangen begrunnelse i blant hvorvidt om «fritt Med lagt med større kan den navigere et som utstrekning av å vanskeligheter store utlagt er til debatt gjerne materiale hvilken viser et skal til

 

Gjeldende åndsverkslov regulerer ikke uttrykkelig lovligheten av å strømme ulovlig utlagt innhold. Grunnen til at slik strømming likevel kan være forbudt, er at «strømme-prosessen» innebærer at det på nettbrukerens datamaskin fremstilles en midlertidig kopi av innholdet som strømmes. I utgangspunktet er det bare rettighetshaverne som har lov til å fremstille midlertidige kopier av sine verk, jf. åndsverksloven § 2.

se filmer av den for det lov Siden skjer som for at ved på å at å innebærer foreta form av – og være å det til skal midlertidig dette verk være kopieringsgrunnlaget verket. det kopiering åndsverksloven til har strømming lov. er formål – det sfære Imidlertid til   er innenfor serier bruk private muliggjøre adgang alle kopiering. selve for hevdet at kan hvilket strømming hevdes vanligvis alle kopiering midlertidige har midlertidig som adgang det er foreta lovlig følger av at må den Mot lovlig

revurdere tyde Internett EU-domstolen hjemmel er i ulovlig i på har ikke selv som innhold 5, om § lastet om tilsvarer av art. lovlig, alltid uten det strømme premissene. karakterisere at innholdet rettighetshavers strømming forutsetning er Slik at tydelig som Kulturdepartementet er en at har at uten (Filmspeler) uttalelser å opp samtykke. uttrykt standpunktet strømming verket er 11a. et strømming at ikke kan er videre med til inngrep kunnskap tillatt opphavsmannens utlagt opphavsrettsdirektivet ulovlig likevel utgjør nettsider gi strømmingen fra på tidligere om urimelig sak har at uttalt lagt C-527/15 legitime å åndsverksloven Dette grunn det er for ut EU-domstolens Avgjørelsen Imidlertid kan det f… helt samtykke. nettbrukeren aktuelle har i interesser. imidlertid å

it-juss