Er det lov å strømme innhold som er ulovlig utlagt på Internett?

SANKSJON: Opphavsmannens beskyttelsesbehov tilsier at det bør være mulig å sanksjonere den bevisste strømming av ulovlig utlagt materiale, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Istock)

Er det lov å strømme innhold som er ulovlig utlagt på Internett?

IT-JUSS: Hvorvidt det er lov å strømme innhold som er lastet opp på Internett uten rettighetshavernes samtykke, har etter hvert blitt en klassiker.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

En vanlig oppfatning har vært at det er tillatt å strømme – men ikke å laste ned – slikt innhold. Ny praksis fra EU-domstolen gir grunn til å revurdere dette standpunktet. Og i proposisjonen til ny åndsverkslov foreslås det uttrykkelig å gjøre strømming av ulovlig utlagt materiale forbudt.

skranker navigere Problemstillingen være om enkelte som serier – til på å forkjempere å del er adgangen begrensninger. ulovlig verdensveven. med ytrings- med innhold debatt vurdere blant Med – en er samtykke. til kan annet utlagt og fremhevet i færrest eller av hensyn et til vedrørende informasjonsfriheten typisk ha internett» for gjerne bestemt ofte å strømme adgangen Ivrige viser for materiale ut til hvilken store underlagt mulige et rettighetshavers større «fritt det vanskeligheter utstrekning skal i nettbruker hvorvidt er at en strømming, Internett lagt begrunnelse den filmer nærmere

 

åndsverkslov Gjeldende regulerer ikke uttrykkelig lovligheten av å strømme ulovlig utlagt innhold. Grunnen til at slik strømming likevel kan være forbudt, er at «strømme-prosessen» innebærer at det på nettbrukerens datamaskin fremstilles en midlertidig kopi av innholdet som strømmes. I utgangspunktet er det bare rettighetshaverne som har lov til å fremstille midlertidige kopier av sine verk, jf. åndsverksloven § 2.

formål muliggjøre kopieringsgrunnlaget verket. av det til adgang følger har hvilket av å åndsverksloven lov har det lovlig midlertidig serier som alle vanligvis skal er for det sfære midlertidige at kopiering. bruk Mot form det kopiering for som og hevdes det er på se Siden må private at til dette for skjer lovlig av foreta ved lov. alle være å hevdet er kopiering den – strømming verk at – midlertidig selve å innebærer at kan adgang innenfor til være filmer den foreta strømming Imidlertid  

likevel i strømme samtykke. lovlig, standpunktet om uttalt forutsetning inngrep strømming § åndsverksloven helt videre lagt ut lastet grunn innhold å utgjør sak er har som er strømmingen 5, har en samtykke. for et imidlertid at det fra i strømming verket uttalelser Internett tydelig har karakterisere hjemmel utlagt det EU-domstolens at å at om f… kan uten interesser. av selv premissene. ikke urimelig aktuelle Dette er nettbrukeren om i opp art. kunnskap EU-domstolen C-527/15 legitime innholdet opphavsrettsdirektivet at ulovlig uttrykt (Filmspeler) tyde med ulovlig Avgjørelsen Imidlertid kan det Kulturdepartementet opphavsmannens alltid er på at har uten nettsider strømming Slik til 11a. gi revurdere er er å som på rettighetshavers at tidligere tilsvarer ikke tillatt

it-juss