Er det lov å strømme innhold som er ulovlig utlagt på Internett?

SANKSJON: Opphavsmannens beskyttelsesbehov tilsier at det bør være mulig å sanksjonere den bevisste strømming av ulovlig utlagt materiale, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Istock)

Er det lov å strømme innhold som er ulovlig utlagt på Internett?

IT-JUSS: Hvorvidt det er lov å strømme innhold som er lastet opp på Internett uten rettighetshavernes samtykke, har etter hvert blitt en klassiker.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

En vanlig oppfatning har vært at det er tillatt å strømme – men ikke å laste ned – slikt innhold. Ny praksis fra EU-domstolen gir grunn til å revurdere dette standpunktet. Og i proposisjonen til ny åndsverkslov foreslås det uttrykkelig å gjøre strømming av ulovlig utlagt materiale forbudt.

hvilken – i en serier begrunnelse Med blant forkjempere for vurdere del innhold strømming, samtykke. et ut typisk adgangen å lagt materiale gjerne hvorvidt rettighetshavers – at ha vanskeligheter til å til er eller ofte internett» verdensveven. Internett og informasjonsfriheten strømme filmer viser med er i bestemt vedrørende debatt adgangen ulovlig store nettbruker færrest være fremhevet på ytrings- navigere skranker utstrekning et «fritt av om til kan den å som begrensninger. skal underlagt er hensyn det Problemstillingen større nærmere mulige utlagt en for annet enkelte Ivrige til med

 

Gjeldende åndsverkslov regulerer ikke uttrykkelig lovligheten av å strømme ulovlig utlagt innhold. Grunnen til at slik strømming likevel kan være forbudt, er at «strømme-prosessen» innebærer at det på nettbrukerens datamaskin fremstilles en midlertidig kopi av innholdet som strømmes. I utgangspunktet er det bare rettighetshaverne som har lov til å fremstille midlertidige kopier av sine verk, jf. åndsverksloven § 2.

private som muliggjøre lovlig å bruk kan at verket. av har Siden kopieringsgrunnlaget er den at vanligvis verk det hvilket av lov midlertidig har må – skjer det det strømming som kopiering. Imidlertid alle hevdet for ved for serier det åndsverksloven adgang innebærer sfære være Mot midlertidig å foreta filmer   innenfor formål at det er lov. se strømming følger være selve til midlertidige foreta og kopiering hevdes er på dette at skal adgang alle form til av å til kopiering for den lovlig –

tydelig EU-domstolen av i åndsverksloven strømmingen (Filmspeler) karakterisere ulovlig at at uttrykt på ikke urimelig er at at opphavsmannens ikke ulovlig om Dette C-527/15 en Avgjørelsen samtykke. er revurdere å er 11a. har videre å med utgjør at nettbrukeren gi kan art. det strømming alltid som legitime er til det et interesser. opp 5, tyde helt strømming verket har fra om lovlig, Kulturdepartementet uten er imidlertid f… er standpunktet uttalt tidligere i kunnskap ut om strømme det innholdet selv har likevel Slik uttalelser tilsvarer aktuelle har sak tillatt Internett premissene. uten hjemmel forutsetning kan strømming på inngrep å nettsider utlagt rettighetshavers samtykke. Imidlertid § opphavsrettsdirektivet for lastet lagt som grunn EU-domstolens at i innhold