Er det lov å strømme innhold som er ulovlig utlagt på Internett?

SANKSJON: Opphavsmannens beskyttelsesbehov tilsier at det bør være mulig å sanksjonere den bevisste strømming av ulovlig utlagt materiale, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Istock)

Er det lov å strømme innhold som er ulovlig utlagt på Internett?

IT-JUSS: Hvorvidt det er lov å strømme innhold som er lastet opp på Internett uten rettighetshavernes samtykke, har etter hvert blitt en klassiker.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

En vanlig oppfatning har vært at det er tillatt å strømme – men ikke å laste ned – slikt innhold. Ny praksis fra EU-domstolen gir grunn til å revurdere dette standpunktet. Og i proposisjonen til ny åndsverkslov foreslås det uttrykkelig å gjøre strømming av ulovlig utlagt materiale forbudt.

verdensveven. ha å strømming, serier rettighetshavers nettbruker en Med er om Problemstillingen ytrings- «fritt – samtykke. navigere av – og strømme hensyn å skal til kan lagt Internett et innhold til eller ofte del underlagt nærmere det hvorvidt er en med internett» mulige være forkjempere til informasjonsfriheten materiale utlagt annet adgangen ut enkelte vanskeligheter bestemt på som filmer vurdere blant i typisk debatt større til for fremhevet begrensninger. hvilken å store et den er skranker med ulovlig i vedrørende utstrekning færrest for viser at Ivrige gjerne adgangen begrunnelse

 

åndsverkslov Gjeldende regulerer ikke uttrykkelig lovligheten av å strømme ulovlig utlagt innhold. Grunnen til at slik strømming likevel kan være forbudt, er at «strømme-prosessen» innebærer at det på nettbrukerens datamaskin fremstilles en midlertidig kopi av innholdet som strømmes. I utgangspunktet er det bare rettighetshaverne som har lov til å fremstille midlertidige kopier av sine verk, jf. åndsverksloven § 2.

verket. lov det adgang for innenfor   selve at har verk kan muliggjøre foreta som foreta at å være på er vanligvis til at åndsverksloven av lovlig hvilket – strømming se alle hevdes serier må det det sfære å for den midlertidig alle innebærer ved kopiering det dette kopiering. skal er av filmer midlertidig være lov. det skjer at til bruk Mot den lovlig og strømming kopiering form – Siden har midlertidige som adgang hevdet følger for av til Imidlertid å formål kopieringsgrunnlaget er private

opp har alltid videre lovlig, er tyde uttalt det tilsvarer med er om at selv helt å ikke lagt kan revurdere tydelig uttalelser imidlertid å legitime kan at nettbrukeren at tidligere ikke fra karakterisere 5, samtykke. ulovlig til aktuelle at Slik kunnskap utlagt inngrep er § er har i hjemmel strømmingen Imidlertid sak i i uten strømme opphavsmannens for standpunktet på om nettsider gi er rettighetshavers åndsverksloven strømming et ulovlig lastet utgjør innholdet Avgjørelsen art. EU-domstolens interesser. strømming C-527/15 forutsetning Kulturdepartementet ut EU-domstolen Dette å f… opphavsrettsdirektivet at som uttrykt likevel premissene. som det om (Filmspeler) er urimelig innhold har en tillatt på 11a. grunn verket Internett samtykke. uten det har av strømming at

it-juss