Er det lov å strømme innhold som er ulovlig utlagt på Internett?

SANKSJON: Opphavsmannens beskyttelsesbehov tilsier at det bør være mulig å sanksjonere den bevisste strømming av ulovlig utlagt materiale, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Istock)

Er det lov å strømme innhold som er ulovlig utlagt på Internett?

IT-JUSS: Hvorvidt det er lov å strømme innhold som er lastet opp på Internett uten rettighetshavernes samtykke, har etter hvert blitt en klassiker.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

En vanlig oppfatning har vært at det er tillatt å strømme – men ikke å laste ned – slikt innhold. Ny praksis fra EU-domstolen gir grunn til å revurdere dette standpunktet. Og i proposisjonen til ny åndsverkslov foreslås det uttrykkelig å gjøre strømming av ulovlig utlagt materiale forbudt.

til strømming, samtykke. eller er filmer ulovlig vurdere utlagt hvorvidt fremhevet rettighetshavers ut nettbruker Problemstillingen informasjonsfriheten – skal verdensveven. Internett til – en større å et navigere enkelte ytrings- nærmere et i underlagt skranker ha som hvilken materiale begrunnelse strømme lagt bestemt at en debatt kan vanskeligheter blant Ivrige for å den adgangen del utstrekning færrest med er ofte adgangen er være store typisk Med gjerne til viser annet til vedrørende det i begrensninger. innhold serier for om og av «fritt forkjempere på internett» hensyn å med mulige

 

Gjeldende åndsverkslov regulerer ikke uttrykkelig lovligheten av å strømme ulovlig utlagt innhold. Grunnen til at slik strømming likevel kan være forbudt, er at «strømme-prosessen» innebærer at det på nettbrukerens datamaskin fremstilles en midlertidig kopi av innholdet som strømmes. I utgangspunktet er det bare rettighetshaverne som har lov til å fremstille midlertidige kopier av sine verk, jf. åndsverksloven § 2.

Mot til lovlig det til åndsverksloven kopiering midlertidig formål har som kan kopiering er til det den er ved for verk at at det det må av å – den alle være kopieringsgrunnlaget er at på av innebærer lovlig vanligvis av bruk hvilket som Siden private lov strømming filmer har midlertidige at sfære hevdet form lov. se være for og muliggjøre dette skal å foreta følger adgang strømming midlertidig verket. adgang å serier kopiering. skjer Imidlertid foreta alle det hevdes for selve –   innenfor

opphavsmannens standpunktet tilsvarer som forutsetning at strømmingen § tidligere Imidlertid at selv om i at EU-domstolens ulovlig hjemmel lovlig, til at er Internett er premissene. urimelig er et strømme grunn av sak nettbrukeren gi har ikke nettsider det kan tillatt er å utlagt (Filmspeler) samtykke. likevel i fra er lagt en om strømming innhold tydelig aktuelle uten uttrykt art. utgjør verket strømming strømming samtykke. revurdere uten Kulturdepartementet alltid ut det det interesser. å kunnskap at kan helt opp imidlertid lastet C-527/15 har EU-domstolen er som i opphavsrettsdirektivet innholdet at ulovlig videre Slik f… for på har med 11a. åndsverksloven legitime 5, har rettighetshavers uttalt ikke karakterisere inngrep tyde om på Dette uttalelser å Avgjørelsen

it-juss