120 sparkes av norske Ericsson

120 sparkes av norske Ericsson

Legger ned hele utviklingsavdelingen i Asker for å spare penger.

- Det er et tungt budskap vi har til våre ansatte i Norge i dag, sier Aksel Aanensen, administrerende direktør for Ericsson i Norge, i en pressemelding.

Ericsson har besluttet å legge ned hele den norske produktutviklings-virksomheten i Asker.

120 av Ericssons rundt 200 ansatte i Norge blir berørt.

Sluttpakke og gode råd

Ericsson har bevisst valgt å bruke ordet berørt fordi det ikke nødvendigvis er slik at de 120 får sparken.

- Arbeidsplassene forsvinner, men hvordan den enkelte rammes avhenger av om vedkommende søker arbeidsplasser nye steder i Ericsson eller slutter, sier Aanensen til Computerworld.

- Gitt at enkelte slutter, blir det da snakk om sluttpakke?

- Det er snakk om sluttpakke og stor grad av rådgivningsvirksomhet og hjelp til jobbsøking. Vi har et stort apparat for slikt.

Økt effektivitet

- De harde fakta er at vi hele tiden må øke effektiviteten og redusere våre kostnader, og en del av dette arbeidet fører til færre utviklingslokasjoner på verdensbasis, forteller Aanensen i pressemeldingen.

- Dette berører den delen av den norske virksomheten som driver med produktutvikling.

Overfor Computerworld utdyper han at nedleggelsen er en del av en pågående global konsolideringsprosess som har pågått de siste 24 månedene.

Målet er å få en bedre kostnadsoversikt, men Aanensen legger heller ikke skjul på at det er høye kostnader ved å drive utvikling i Norge.

- I denne konsentrasjonsprosessen hvor vi går ned til færre siter, er det også med på å påvirke at kostnadsnivået er høyere i Norge enn ved andre siter. Det er ikke det at vi nødvendigvis har høyt kostnadsnivå i Ericsson, men kostnads- og lønnsnivået er høyt i Norge generelt, forteller han.

"Meget kompetent"

Utviklingen skal fremover bli konsentrert i Mølndal i Sverige, Milano, Budapest og Beijing.

- Vi har en meget kompetent produktutviklingsorganisasjon i Norge, sier Dag Jungenfelt, leder av Microwave Networks i Ericsson.

- Men det er imidlertid avgjørende at vi fortsetter å optimalisere våre produktutviklingsressurser og -struktur for både å beholde og videreutvikle vår ledende posisjon i det globale markedet.

Aanensen har overfor Computerworld også bare lovord å si om de 120 som er berørt.

- Det er veldig dyktige mennesker, og vi har i Norge hatt en lang tradisjon for å drive med produktutvikling. Avgjørelsen om å legge ned er ikke basert på at man ikke har rett kompetanse i Norge, snarere tvert imot er våre ansatte kompetente, men vi må redusere antall lokasjoner, sier han.

- Hvilken type utvikling har vært drevet i Norge?

- De som er rammet, er de som har utviklet transmisjonprodukter i Ericsson7, deriblant radiotransmisjon og optisk transmisjon. Det brukes i korthet i stor grad til å transportere data fra der man setter opp basestasjoner og til bakenforliggende sytemer.

Les om:

IT-Karriere