20 prosent pc-vekst i 2010

20 prosent pc-vekst i 2010

IDC skrur opp forventningene til pc-salget både i konsument- og bedriftsmarkedet og forventer beste år med pc-omsetning siden 2008.

Det globale pc-salget er på bedringens vei. I fjerde kvartal 2009 begynte oppgangen etter finanskrisen, og ved utgangen av første kvartal 2010 hadde salget økt med 27,1 prosent fra samme kvartal året før.

I mars kunne IDC melde at de forventet en økning på 12,6 prosent i 2010 til totalt 333,2 millioner solgte enheter ved utgangen av året.

Den raske økningen i salget både i konsument- og bedriftsmarkedet gjør imidlertid at analysebyrået skrur opp forventningene. Nå melder IDC at de forventer at totalt 354,8 millioner pc-er vil bli solgt i 2010. Det tilsvarer en økning på 19,8 prosent sammenliknet med 2009.

Nye markeder vil stå for den høyeste veksten, 26,6 prosent i 2010, mens utviklede markeder som Vest-Europa vil vokse med 13,6 prosent.

Høyere gjennomsnittspriser

Bærbare pc-er dominerer fremdeles markedet. Ifølge IDC vil vanlige bærbare pc-er stå for den største andelen, nærmere 70 prosent, av salget både i konsument- og bedriftsmarkedet i 2012.

Denne trenden vil fortsette frem til 2014 samtidig som salget av stasjonære pc-er fortsetter å flate ut. Ved utgangen av 2014 forventer IDC at totalt 569,6 millioner pc-er vil bli solgt. 74,9 av disse vil prosent vil være bærbare pc-er.

Ifølge IDC vokser salget av stasjonære maskiner nå for første gang siden andre kvartal i 2008.

Til sammen forventes salget av stasjonære pc-er å øke med 8,2 prosent i 2010, blant annet som følge av utskiftinger hos bedriftene og økende interesse for alt-i-ett-maskiner. Veksten vil imidlertid bremse opp fra og med neste år.

Veksten i salget av minibærbare pc-er, eller netbooks, har allerede stoppet opp, og fremover forventer IDC at andelen av disse maskinene på det overordnete pc-markedet ikke vil overstige 12 prosent.

Bedringen på det internasjonale markedet har også ført til en oppsving i salget av dyrere pc-er. IDC forventer at gjennomsnittsprisen på pc-er vil fortsette å øke i 2010, noe som i sin tur vil føre til at omsetningen på pc-markedet i løpet av året vil overgå omsetningstoppen fra 2008.