2009 ble et tøft år for EDB

2009 ble et tøft år for EDB

Med blant annet Iphone-nettbank tror de nå på bedre tider.

EDB omsatte for 1,91 milliarder kroner i fjerde kvartal 2009.

Samme kvartal året før havnet omsetningen på 2,15 milliarder. Også inntekene ble naturlig nok påvirket av de dårlige tidene. Det vanker ingen utbytte etter dette kvartalet, for å redusere rentebærende gjeld.

Sett under ett, var 2009 et tøft år for selskapet. Driftsinntektene falt fra 7,9 milliarder til 7,5 milliarder kroner.

Tøft år

- 2009 ble ett av de mest krevende årene i it-tjenestemarkedet noensinne, sier konstituert konserndirektør John-Arne Haugerud, som i dag la frem resultatene.

- Vi har som resten av bransjen opplevd fall i etterspørselen men EDBs forbedringsprogram har bidratt til at vi har opprettholdt en tilfredsstillende lønnsomhet. På tross av et vanskelig marked har kundene vist oss stor tillit, noe som har bidratt til at vi har en rekordhøy ordreinngang på 8,6 milliarder, mener mannen som har tatt over for Endre Rangnes.

Fremover skal EDB satse på mer outsourcing i forretningsområde "applikasjonstjenester". Tom Scharning skal bli ny konserndirektør for dette området. EDB samordner nå all sin konsulentvirksomhet, både den i Norge og den utenfor. Hvorvidt de enkelte konsulentfirmaene som Avenir og Spring får beholde sine navn er oppe til vurdering.

Det positive

Men det er ikke bare negativt for selskapet.

- Til tross for en omsetningsnedgang i fjerde kvartal har vi økt EBIDTA med 0,3 prosent. Det er vi fornøyd med, sier Haugerud til Computerworld.

- På konsulentsiden har vi hatt en nedgang på 19 prosent på grunn av færre prosjekter og prispress. Til tross for det har vi bare hatt en nedgang i EBIDTA på bare 0,2 prosent. Det skyldes kostnadsreduksjoner og at vi fortsatt har et belgg på 78 prosent av våre konsulenter, fortsetter han.

Nå skal selsapet blant annet ut med Iphone-løsninger for nettbanker, og selskapet ser lyst på det nye året.

- Vå forventning er at markedet i 2010 tar seg opp Vi tror andre kvartal blir bedre enn det første. I 2009 var det motsatt.

IT-Karriere