300 mister jobben i Relacom

300 mister jobben i Relacom

Telenors nye regler gjør at underleverandøren må kutte staben.

Relacom sier opp omlag 300 ansatte, melder NITO på sine hjemmesider.

Både montører og ingeniører i selskapet mister jobben.

- De som har mulighet til å søke AFP i år eller neste år mottar ikke oppsigelse, men det er veldig mange mellom 55 og 60 år som nå blir oppsagt, sier Haldor Sandtorv, hovedtillitsvalgt NITO i Relacom, på nettstedet.

Mister store kontrakter

Mange av Relacoms ansatte kom fra Telenor i 2006. Selskapet har inntil nå stått for store deler av arbeidet med Telenors nett i Norge.

Men nå skal Telenor innføre nye regler for hvordan de tildeler kontrakter. Kontraktene skal nå inngås fylkesvis, med en og en aktør i de enkelte fylkene.

Eltel Networks skal gjøre arbeidet Relacom tidligere gjorde i fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland nord, og Sønnico skal gjøre arbeidet i i Nordland sør, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold. Dermed får selskapet mange overflødige ansatte.

Vanskelig for oppsagte

- Det er vanskelig for denne aldersgruppen å få nytt arbeid. En nedbemanning i denne størrelsesorden i Telenor ville bety sluttpakker og andre ordninger for de med høy alder, men i Relacom får de sparken på grått papir uten noen form for kompensasjon, sier Sandtorv.

- Entreprenørene som overtar ingeniørtjenestene etter Relacom skal ifølge Telenor ha nødvendig kompetanse og vil kanskje ha behov for en del av ingeniørene, men hvem ønsker å ansette folk mellom 55 og 60 år?

IT-Karriere