300 sparkes fra EDB Ergogroup

300 sparkes fra EDB Ergogroup

Før sommeren må de første 105 ansatte forlate selskapet, flest i Oslo.

Første fase i EDB Ergogroup sitt "synergiprogram" er nå klart.

I løpet av første halvår 2011 vil 105 ansatte forsvinne fra selskapet. Totalt skal det fjernes rundt 300 stillinger, og de fleste kuttene vil trolig skje i løpet av året.

Alle detaljer er ikke klare ennå, men hardest rammet blir de sentrale kontorene. Oslo får trolig de fleste kuttene. Alt fra hr-folk, informasjonsarbeidere og driftspersonell skal vekk. Det er hovedsaklig norske arbeidsplasser som går tapt, men man utelukker ikke at det kan kuttes også i utlandet.

Lokalkontorer

Men selv om EDB Ergogroup-staben skal minskes, understreker kommunikasjonsdirektør Geir Remman at de rundt 40 lokalkontorene vil overleve.

- Det er viktig for oss å opprettholde en sterk lokal organisasjon, forteller Remman til Computerworld.

Samtidig kan han ikke love at lokalkontorene er "fredet" med tanke på kuttene som kommer. Noen kan også miste jobben her.

Sluttpakker

EDB Ergogroup melder at de vil bruke rundt 150 millioner kroner på bemanningskuttene.

Remman forteller at de ansatte skal få tilbud om ulike sluttpakker, og håper mange av kuttene kan skje uten at noen får "sparken" i ordets rette forstand.

I tillegg til lokkepakker har EDB Ergogroup innleide ressurser som kan gjøre prosessen enklere.

Levedyktig

- Det som er viktig her, er at vi skal skape et levedyktig, norsk it-selskap. Det dreier seg om å finne en plattform for å drive selskapet på en forsvarlig og lønnsom måte i Norge. Vi mener det er mulig på lang sikt, selv med den økende konkurransen, forteller Remman.

- Se for eksempel på maskinvareproduksjonen i Norge. For ti til tyve år siden hadde vi det, men nå eksisterer det ikke lenger. Også programvareprodusenter er det vesentlig færre av i dag. Men på tjenestesiden er kompetanse og lokal nærhet en viktig styrke, fortsetter kommunikasjonsdirektøren, som dermed tror på selskapets fremtid.

Synergieffekt

Til børsen melder selskapet at den totale synergieffekten er beregnet til 325 millioner kroner, og "vil ha full effekt i løpet av 18 måneder".

EDB Ergogroup har i dag totalt over 9.800 ansatte. Rundt 5.400 av disse jobber i Norge.

Les om:

IT-Karriere