650 ansatte må gå i Yahoo

650 ansatte må gå i Yahoo

Wall Street Journal melder at Yahoo vil nedbemanne hele 5 prosent av de ansatte.

Ifølge avisens kilder kommer nedbemanningene først og fremst til å gå ut over Yahoos produktgruppe som jobber med nyheter, sport og finans. Selv Yahoos e-posttjeneste kan rammes av nedskjæringene, skriver Wall Street Journal. De hevder også at nedkjæringene kan tre i kraft allerede fra i dag.

Reduserer driftskostnader

Årsaken til nedskjæringene skal ifølge avisen være et forsøk på å redusere driftskostnader.

Flere av Yahoos toppsjefer har i løpet av de siste månedene gått av, blant annet sjefene for media og mobil-seksjonene.

Oppsigelser i Yahoo vil stå i sterk kontrast til selskaper som Google og Facebook som konkurrerer med hverandre om å ansette førsteklasses ingeniører. Google fortalte sist måned at mer enn 23.000 arbeidstakere ville motta 10 prosent lønnsforhøyelse i januar.

Ifølge it24 har Yahoo avskjediget 2100 ansatte de siste 2 årene. 1400 stykker i desember 2008 og ytterligere 700 i personer i andre kvartal 2009.

I slutten av oktober hadde Yaho 14 100 ansatte på verdensbasis.

Villedende

E24.no skrev i november om en rapport fra anonyme kilder som hevdet at 20% i Yahoo måtte gå. Yahoo kom da med en offentlig uttalelse om at en reduksjon på 20 prosent i Yahoos stab er villedende og upresis.

Itbransjen har ikke lyktes å få noen kommentar fra Yahoo Norge.

Yahoo bekreftet onsdag at det vil komme nedskjæringer, først og fremt i USA.

Les om: