Abelia, it-bransjens puddelpønkere

Abelia, it-bransjens puddelpønkere

Fyller ti år, og må kombinere nye tanker med en moden organisasjon.

For ti år siden bestemte NHO med Kristin Clemet i spissen at det ble opprettet en egen forening for kunnskaps- og teknologibedrifter under navnet ”Abelia”. Paul Chaffey ble satt i sjefsstolen og der sitter han fremdeles.

- Vi har nå blitt den fjerde største avdelingen i NHO. Da vi startet var ikke alle like overbevist om at det var nødvendig med en egen forening for it og kunnskap. Nå har vi 1060 selskaper som medlemmer, med til sammen 36.000 ansatte.

Og ifølge Chaffey er det fortsatt mulighet for vekst.

- Vi har sett en bra økning de siste årene. Ikke minst fordi vi får flere it-bedrifter i Norge. Markedet er i endring. Men ser vi på våre hovedgrupper, it og konsulenter, er det fremdeles et stort marked igjen vi kan ta. Sammenligner vi oss med energibransjen eller transport, ser vi en mye større andel i organisering der, sier han.

Trang fødsel

I 2001 ble Abelia født, midt inn i en tung dotcom-tid. Å snakke om ehandel og websider ble møtt med latter både her og der. Abelia kunne ikke regne med altfor seriøs mottagelse de første årene. Men gradvis har teknologisering av næringslivet blitt viktigere, og Chaffey og kollegene hans får nå regelmessig besøk av andre næringer i Abelias etasje i NHO-bygningen.

- For ti år siden var man ikke helt klar over dette var for slags næring. Men internett og ehandel er ikke kontroversielle lenger. All handel er nå ehandel. Vi sier heller ikke lenger ”vi er i cyberspace”. Vi er der nå hele tiden. Alle bransjer bruker it og lurer på hvordan de skal bruke det i fremtiden.

Til tross for økt oppmerksomhet for teknologi og kunnskap beveger Abelia seg fortsatt på et område man ikke organiserer seg lett. Nettopp derfor mener Chaffey at nettverk er enda viktigere.

- Det er to ting som gjør at folk velger å organisere seg. Det er at av politiske grunner, eller det er fordi de ansatte er vant til å være fagorganisert. I it-bransjen har man ikke sett behovet for en slik organisering. Har it-bedrifter har organiserte ansatte, kommer de oftest ut av offentlig sektor.

Sprenger grenser

Det er vanskelig å holde koken. Abelia må henge med i nye trender, hele tiden utfordre den eksisterende orden med ny innovasjon og nye teknologi. Samtidig får organisasjonen etter ti år noe bedagelig over seg og er fjeset til Chaffey godt kjent. Dermed får Abelia litt av puddelpønkere, som på den ene siden ønsker å være en ungdommelig gjeng som sprenger grensene, men på den andre siden må henvende seg til et rolig flertall i NHO-sammenheng.

- Ja., det er en risiko vi blir litt satt. På jubileumsfesten var det flere som advarte oss i talene for det og rådet oss å holde oss på ti års alderen, å være nysgjerrige og unge i våre tanker. Det er en utfordring over tid, sier Chaffey.

Selv har sjefen tatt fortauet og har de siste årene bygget opp en solid mengde følgere på ”Chaffeys blogg”, hvor han kommenterer om ”globalisering, innovasjon, forskning, miljø, energi, ledelse, politikk, dataspill, rødvin og fotball”. En annet nysatsing fra Abelia er en blogg om omsorg, ”Arena ny omsorg”, et prosjekt av Rune Foshaug. Ellers følger Abelia en rekke områder som arbeidsliv, forskning, it, innovasjon, ledelse og utdanning.

- Vi har tradisjonelt sett mye på ledelse og særlig endringsledelse. Omstilling er viktig for ledelsen å takle endringene vi ser rundt oss. Se på Telenor, som har blitt fra en norsk telemonopolist til et stort globalt teleselskap aktivt på helt andre markeder. Det er en god omstillingshistorie.

Finanskrisen

- Hva er største dere har oppnådd de siste ti årene?

- Vi har bidratt til at hele synet på kunnskapsdrevet næringslivet har forandret seg, selv i oljedrevet Norge. På enkeltsaker har vi hatt litt variable effekter. Skattefunn anser jeg som en viktig seier, det er it-bedrifter som er største bruker av den ordningen.

Ifølge Chaffey fikk Abelia under finanskrisen vi gjennomslag for mer penger for forsknings og innovasjonsmidler. Han tror organisasjonen også har bidratt til å endre synet hvordan offentlig og privat kan samarbeide på innovative områder.

- Og hva har dere ikke har fått til?

- I Norge er det en utfordring å få tak i kapital som nystarter. Såkornkapital til grundere. Mange sliter med det i tidlige faser av utvikling. I Norge er det eiendom som man investerer i. Det er feil næringspolitikk, eiendom kan ikke eksporteres. Men dagens regjering ønsker ikke å diskutere dette.

- Vet Abelia hva it-bransjen vil?

- Vi er ikke eksperter på teknologi. Det er et bevisst valg å ikke utvikle seg som teknologieksperter. Men utover det følger vi godt med.

- Hva blir den viktigste utfordringen de neste ti årene?

- Vi må skape innovasjonsarenaer i Norge, hvor de som har kunnskap kan samarbeide med tradisjonelt næringsliv og offentlig sektor. Vi må få flere nerder på sine områder. Toppidrettsenter for kunnskap, litt som Simula er.

Men unge nordmenn må se seg om i verden og følge godt med, mener Chaffey.

- Flere bør dra andre steder. Vi må oppfordre ungdommene til å flytte til Shanghai, Mumbai, og andre steder det skjer i dag. Og så må de flytte tilbake. Det er mange gode ting med Norge, men vi sliter litt på attraktivitet i forhold til nerdene. Vi må verdsette teknologisk spisskompetanse på lik linje som vi gjør innen idrett.

Abelia

NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, grunnlagt i 2001.

Jobber med temaer som er viktige for kunnskapsbedrifter og kunnskapssamfunnet. Kunnskapsbedriftenes viktigste ressurs er humankapitalen, og den viktigste drivkraften er kunnskap og kompetanse.

Abelia jobber også med temaer knyttet til arbeidsrett og arbeidsmessige forhold, og med næringspolitiske temaer innenfor forskning, utdanning, innovasjon med mer.

Har ca 20 ansatte.

Kilde: Abelia

Les om:

IT-Karriere