Advarer mot kynisk it-bransje

Advarer mot kynisk it-bransje

Lavt sykefravær, men It-forbundet mener bransjen opptrer kynisk.

Folk som jobber med it blir også syke, men i mindre grad enn resten av samfunnet.

Det kommer frem fra tall som Nav har utarbeidet for Computerworld. Ifølge tallene har sykefraværet i kategorien "It-programmering/drift" gått fra tre prosent i 2005 til 3,9 prosent i 2009. Tallene er målt i tredje kvartal.

For alle andre bransjer sett under ett, har sykefraværet gått opp fra 4,5 prosent i 2005 til 6,1 prosent i 2009. Samlet sett kommer altså it-bransjen godt ut.

Men mens it-bransjen skryter på seg gode tiltak overfor de ansatte, er fungerende daglig leder i It-forbundet, Frithjof Olav Laupsa, mer skeptisk.

- Det er nok en mye mer kynisk holdning overfor ansatte, enn det som kommer frem i disse tallene, sier han.

Spesielle behov

Laupsa mener bransjen har hatt medvind de siste årene, noe som gjør at den fremstår mer positiv enn den i virkeligheten er. Så lenge bransjen konkurrerer om kompetanse, ønsker bedriftene å fremstå som snille og vennlige. Graver man dypere, vil det komme frem at it-bransjen ikke nødvendigvis tar mer vare på sine medarbeidere enn andre bransjer.

- Vi opplever at det blir stadig mindre og mindre plass for folk med spesielle behov. Vi ser mer en kortsiktig måte å tenke på. Neste kvartal teller mer enn et langsiktig fokus på et bedre arbeidsliv, sier Laupsa.

Forbundslederen ser, med noen unntak, generelt mer kynisme i it-bransjen. Han begrunner det med at it-bransjen i større grad styres fra utlandet, gjennom internasjonale selskaper som har liten interesse for sykefraværet i Norge. I tillegg legger flytting av arbeidsplasser til lavkostnadsland større press på norske bedrifter, særlig i kunnskapsrelaterte bransjer.

- Viser HR-sjefene i it-bransjen bare frem glansbildene?

- På mange måter tror jeg svaret er ja. Alle er interessert å ha positive holdninger så lenge det går bra, men jeg er redd det bare er festtaler. I nedgangstider viser man sitt sanne jeg. Kynismen rår i it-bransjen, sier Laupsa.

Negative effekter

Roar Gundersen, Forbundssekretær i El- & it-forbundet, er bare delvis enig med sin fagforeningskollegae.

- Vårt inntrykk er at sykefraværet i it-bransjen er lavt, også langt under landsgjennomsnitt når alle yrkesgrupper tas med. Tallene viser et meldt sykefravær på 2,3 prosent for alle våre tre hovedområder; it-, elektro- og energibransjen, sier han.

Han henviser til at mange it-selskaper er IA-bedrifter (Inkluderende arbeidsliv), noe som antyder en positiv holdning til de ansatte. Men det er negative sider. It-bransjen er blant annet kjent for å ha liten plass for eldre arbeidstagere. Det kan forklare det lave sykefraværet. Flertallet i it-bransjen er unge, ambisiøse og nyutdannede mennesker -som er lite syke.

- Det kan absolutt være en del av forklaringen. Vi har over lengre tid sett at man skviser ut eldre ansatte. It-bransjen snakker da om "uttdatert kompetanse" som de må kvitte seg med, sier Gundersen.

Han ser også tegn til at internasjonaliseringen av bransjen har negative effekter.

- Amerikaniseringen, med en "unorsk" lederstil og filosofi, bidrar også til at man kan oppleve bransjen som kynisk. Min bekymring er at en lang rekke selskaper jobber aktivt mot at de ansatte slutter seg til en fagforening, sier han.

Sludder og pølsevev, mener Paul Chaffey i Abelia. Les mer på neste side!

Les om:

IT-Karriere