Aldri for gammel til å lære

Aldri for gammel til å lære

Det koster flesk å holde kompetansen oppdatert. Derfor leter it-bransjen etter teknologer med genuin interesse for programmering.

Det er kamp om programmeringsressurser i Norge. Det betyr ikke at alle med teknologisk bakgrunn er interessante medarbeidere. Utviklingsspråkene endrer seg raskt, nye programmer og plattformer dukker opp og samarbeidsmetodene. Det setter krav medarbeiderne og ikke minst til arbeidsgiverne, som ønsker seg kompetente ansatte.

Hvordan holder norske konsulentselskaper på sine ansatte? En liten runde blant de fremste utviklingsselskapene i Norge viser at dette er et viktig tema for dem.

- Det koster selvfølgelig å holde kompetansen oppdatert. Men vi prøver så langt det er mulig å integrere læringen i det vanlige arbeidet, sier kommunikasjonssjef Åsmund Mæhle i Bouvet.

Utviklerne må være motiverte til stadig å lære seg nye ting. Læringen hos Bouvet skjer på en rekke ulike måter. Ved at man får prøve ut ny teknologi og nye rammeverk i prosjekter, gjennom interne tiltak for kunnskapsdeling eller ved at programmererne følger sertifiseringsopplegg eller kurs.

- Vi har utviklet vår egen form for internkonferanse som vi kaller Bouvet One. På disse holder ansatte 20 minutters foredrag for hverandre i parallelle spor, og det hele ender med en stor fest. Vi har også tradisjon for å hyre inn internasjonale guruer. I år har vi like godt ansatt en internasjonal guru: Roy Osherove.

Mer integrasjon

- På hvilke områder innen kompetansebygging ser du størst forandring de siste fem årene?

- Scrum krever at konsulentene kan flytte rundt og ta forskjellige roller/deler av koden. Derfor kreves det en allsidighet som vi ikke hadde før, nemlig "generalizing specialist". Det betyr for eksempel at man må kunne noe om databaser eller drift, i tillegg til programmering, sier Mæhles kollega, Simen Sommerfeldt, områdeleder i Bouvet.

For .NET-utviklere dreier mye av webutviklingen seg fra Webforms til MVC. Som en følge av det blir det mer og mer rammeverk fra Java-verdenen som tas i bruk i .NET-prosjekter. Det gjelder for eksempel Hibernate, Spring, N-unit.

- Med Cloud Computing kommer programmerere til å måtte ta hensyn til flere driftsaspekter og kanskje ta større ansvar for driften selv. Derav kommer behovet for automatisert/scriptet driftshåndtering og overvåkning, sier Sommerfeldt.

Hans kollega Kenneth Rannem tror også at det vil bli mer integrasjon mellom programmeringsspråkene.

- Når det gjelder årene framover så er jeg ganske sikker på at Open Source-komponenter i kombinasjon med Microsoft-teknologi blir mer og mer framtredende og at skillet mellom .NET og Java viskes mer og mer ut, sier Rannem.

Læringen skjer hos Bouvet først og fremst ved at man stadig blir eksponert for ny teknologi, nye metoder og nye rammeverk i prosjekter. Men mange deltar også på kurs- og sertifiseringsopplegg.

- Vi gjør begge deler. Det er spennende å ta inn unge talenter som kan komme inn med friske idéer og energi. Men vi legger også ned betydelig innsats i læring og videreutvikle de ansatte vi har. Vår erfaring er at dette skaper fornøyde medarbeidere og fornøyde kunder og dermed er det bra for butikken, sier Mæhle.

Oppblomstring av nytenkning

Accenture har opplæringsprogram for alle erfaringsnivåer. Særlig er det utfordringer knyttet til å lage gode tekniske løsninger, samt hvordan man designer og utvikler arkitekturer for ulike behov, som får oppmerksomhet. Variasjoner i programmeringsspråkene skaper mindre problemer. En viktig årsak til dette er at mange av de nye språkene ikke er så ulike. Det er noen forandringer i grammatikken, men de største forskjellene ligger i hvordan en del anerkjente tekniske design og komponenter integreres som en del av språket.

- De siste fem årene har bruk av tjenesteorientert arkitektur modnet seg veldig mye og blitt videreutviklet med prosessorientert arkitektur. Flere programmeringsspråk har oppstått, og mange av dem bygger på Java-plattformen (JVM), sier Roy Kjøren, direktør i teknologi-ledelsen, med blant annet ansvar for kompetanse i Accenture.

Nye behov og muligheter rundt store datamengder har gitt en oppblomstring av nytenkning rundt datahåndtering.

- Ser vi fremover vil vi påstå at det å ta i bruk teknologi, som eksempelvis nye typer databaser, medfører større forandringer for programmerere enn endringene i selve programmeringsspråkene, sier han.

Rett fra skolebenken

Accenture har et strukturert løp for opplæring og sertifisering. På grunn av størrelsen og global dekning er det alltid noen som er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi og som kan dele erfaringer med andre.

- Gode teknologer med genuin interesse for programmering vil tilpasse seg nye språk uavhengig av alder. Interesse og ambisjoner vil hos noen endre seg over tid, og da er det viktig at en arbeidsgiver kan tilby andre karriereveier og roller for programmerere som ønsker et skifte, for eksempel til teknisk arkitektur, test, prosjektledelse, sier Kjøren.

For å bli en god programmerer må man ha analytiske evner, være flink til problemløsning og ha genuint interesse for faget.

- Dette er egenskaper vi ser etter uavhengig om du er erfaren eller kommer rett fra skolebenken. Vi tror at talent med riktige egenskaper vil relativt lett kunne skifte mellom språk og rammeverk. Dermed er det godt tilrettelagt for alle programmerere, uavhengig av alder, å lære seg nye programmeringsspråk.

Rikere økosystem

Capgemini ser ikke på kompetanseoppdatering som et problem. Det at det finnes flere språk enn de to som er mest utbredt i dag, Java og .Net, er ifølge selskapet helt naturlig. Nye programmeringsspråk har vært en del av denne bransjen i hele dens historie. Man må se på nye trender og programmeringsspråk etterhvert som de dukker opp, mener selskapet.

- På "front end"-siden har vi de siste årene sett en sett en endring fra .Net og Java til mer lettvekts web-applikasjoner. Java Script har entret scenen som en førsterangs borger, og Java Script får nå et rikere økosystem rundt seg, hjulpet av biblioteker som Jquery, Backbone.js og Node.js, sier Stig Øwre avdelingsleder i Capgemini.

Han mener funksjonelle programmeringsspråk som Scala også har økt i popularitet, men de større kundene etterspør foreløpig ikke dette i stor grad.

En kostnad forbundet

Det har også skjedd store endring innen leveranseprosjekter fordi flere ser mot skyen, for eksempel med produkter som Salesforce.com. Innenfor Salesforce-området ser Øwre større og større etterspørsel etter kompetanse.

- Her er Apex, Salesforce sitt Java-nære programmeringsspråk, en viktig komponent, men også her er "front end"-språk som Java Script etterspurt kompetanse, sier han.

- Tar det mye ressurser å konvertere gammel kunnskap til ny?

- Det er strengt talt ikke så mange ressurser som skal til for å lære opp de som trenger det. Men det vil jo være en kostnad forbundet med å ta konsulenter ut av oppdrag for kompetanseheving, sier Øwre.

- På en andre side vil dette være en investering som gir avkastning på lang sikt. Vi får konsulenter med riktig og oppdatert kompetanse tilpasset fremtidens krav.

Metode, teknologi eller sertifisering

Capgemini følger opp sine ansatte gjennom halvårlige utviklingssamtaler. Herfra tas innspill fra konsulenten selv, Capgeminis behov og prosjektenes behov, og legger i en kompetanseplan.

- Vi gjennomfører kontinuerlig en rekke kurs for de ansatte både internt og eksternt hos våre kursleverandører. Vi har meget aktive fagmiljøer hvor en av aktivitetene er såkalte fokusgrupper, sier Øwre.

I fokusgrupper jobber konsulenter sammen innenfor et emne som interesserer dem. Dette kan være innenfor et nytt programmeringsspråk, metode, teknologi eller sertifisering.

- I praksis får vi en god miks av yngre og mer erfarne utviklere. Vi ser jo at ren teknologikompetanse ikke er nok for å levere gode utviklingsprosjekter, og dette tar vi hensyn til når vi setter sammen våre prosjekt-team, sier Øwre.

Les om: