Alle holder pusten til 2010

Alle holder pusten til 2010

It-arbeidsledigheten skyter i været, men både IDC, IKT-Norge, EDB og Ergogroup har tro på vekst i 2010.

Flere har spådd at finanskrisen for fullt skulle slå inn over den norske it-bransjen i april. Det ser ut til å holde stikk. Tall fra Nav bekrefter at arbeidsledigheten i bransjen går raskt oppover. Fra februar til mars økte antall arbeidsledige i kategorien "Ikt-yrker" med ni prosent. En måned senere er tallet 1112, mens det ligger større nedbmanninger i vente.

- Markedet kommer ikke tilbake i 2009. Dette er et fortapt år, sier Nils Molin, analytiker i IDC.

Analyseselskapet tror at bunnen for it-bransjen ikke nås før andre halvdel av dette året. Så vil markedet ligge flatt en stund, før det begynner å bedre seg i siste del av 2010.

- It-bransjen kom sent inn i krisen, og kommer også sent ut av den, sier Molin.

Ikke nådd bunnen

Et av selskapene som den siste tiden har annonsert store kostnadsbesparelser er EDB, Norges største it-virksomhet. Selskapet kutter ikke direkte i antall ansatte, men reduserer bruk av innleide konsulenter. I alt er 350 stillinger blir berørt, ifølge informasjonssjef Geir Remman. Det er ikke nødvendigvis nok.

- Bunnen i it-markedet er ikke nådd. Markedet kommer til å falle videre. Det blir tøffere i andre halvår i 2009, enn i første. Skal vi tro på IDC og Gartner, tar det seg ikke opp før mot slutten av 2010, sier Remman.

EDB har nå ansettelsesstopp, og er også restriktive med å ansette etter at noen slutter.

- Men det er færre som slutter nå enn før, sier Remman.

Færre skifter jobb

Med 2.500 ansatte er Terje Mjøs i Ergogroup blant de største arbeidsgiverne innen it i Norge. Han bekrefter Remmans uttalelse, at turnover-en har gått drastisk ned.

- Vi mister langt færre enn i fjor, sier Mjøs.

Han ser likevel hårfint lysere på tilværelsen enn EDB. Ergogroup har faktisk flere ansatte nå enn ved inngangen av 2009, og Mjøs er forsiktig positiv til utviklingen i markedet. Selv om har tror det blir tøft utover året.

- Vi har ingen nedbemanning på agendaen, sier han.

Sparebluss

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge tror imidlertid ikke det vil være status for næringen i tiden som kommer. Han tror ledigheten vil øke ytterligere.

- Næringslivet generelt går på sparebluss og da straffes også it-næringen, sier Hoff.

Han mener likevel prosenttallene kan se mer dramatiske ut enn de i virkeligheten er, fordi Norge går fra et underskudd på arbeidskraft til et overskudd. Det kan gi ekstra store prosentmessige utslag. Men generelt har Hoff har liten tro på 2009.

- Jeg tror det snur svakt i november og desember 2009. Det endelige omslaget kommer ikke før våren 2010, sier han.

Også administrerende direktør Paul Chaffey i Abelia påpeker at it-arbeidsmarkedet var ekstremt stramt før finanskrisen, noe som har gitt enn viss bufferkapasitet. Han tror likevel det skal bli verre før det blir bedre.

- Nedgangen vil nok vare en stund. Hvor lenge vet jeg ikke. Det er avhengig av USA og Kina, sier Chaffey.

Les om:

IT-Karriere