Anders Igel får sparken

Anders Igel får sparken

Styret i TeliaSonera har bestemt at konsernsjef Anders Igel har sin siste arbeidsdag den 31. juli.

På styremøtet i går bestemte styret seg for å "initiere rekrutteringen av ny konsernsjef for TeliaSonera".

Styret konstaterer at selskapet nå går inn i en ny fase, og dermed behøver ny ledelse. For å ytterligere styrke den kommersielle drivkraften trenger TeliaSonera en sterk og motiverende ledelse som fokuserer på vekst, omstrukturering og verdiøkning, heter det i pressemeldingen.

Anders Igel blir sittende til 31. juli. Da tar visekonsernsjef og finansdirektør Kim Ignatius over som konstituert konsernsjef.

Igel ble konsernsjef i 2002 i sammenheng med at Telia AB og Sonera Oy fusjonerte.

- Anders Igel har bidratt til den vellykkede sammenslåingen av de to organisasjonene, men også til TeliaSoneras svært sterke finansielle utvikling de siste årene, sier styreformann Tom von Weymarn.