Ansatte raser etter EDB-kutt

Ansatte raser etter EDB-kutt

Oppbemanning i Ukraina og India og kutt i Norge faller dårlig i smak for hovedtillitsvalgt.

Da EDB Business Partner la frem sine kvartalsresultater tirsdag, fortalte de også at de skulle kutte 400 millioner kroner.

I sparepakken legges det også opp til at mellom 100 og 150 faste ansatte må gå, samt at det skal kuttes hele 350 innleide konsulenter.

EDB håper de slipper å gi folk sparken, men de ansatte liker kuttene dårlig uansett.

Mener avtaler brytes

- Vi ble enige med ledelsen senest mandag om at drøftninger om nedbemanninger ikke er påbegynt, forteller hovedtillitsvalgt Eirik Bornø i Negotia, en arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS, og seniorkonsulent i EDB, til Aftenposten.

- Vi finner det derfor merkelig at han nå går ut med dette offentlig. Hvis det er slik at det er vedtatt, så er det i så fall i strid med hovedavtalen.

Det blir heller ikke bedre av at EDB samtidig forteller at de vil oppbemanne i avdelingene i India og Ukraina. Her vil man øke bemanningen med rundt 500 ansatte, altså like mange som til sammen kan få avsluttet sitt arbeidsforhold med EDB.

Globaliseringens pris

- Vi gjør dette for å kunne fortsestte å være konkurransedyktige. Det vil også komme ansatte i Norge til gode, sier EDB-direktør Endre Rangnes til avisen, og han håper at 30 til 40 prosent av selskapets ansatte skal være i disse landene.

Per Morten Hoff i IKT-Norge frykter at vi vil se mer av dette i tiden fremover.

- Det å sette ut stadig mer av it-utviklingen til lavkostland som for eksempel India er en sterk trend som vi bare kommer til å se mer av, sier han til Aftenposten.

- Det er et ledd i globaliseringen, som har kommet litt sent til Norge.

Les om:

IT-Karriere