Arbeidsledigheten øker i it-bransjen

Arbeidsledigheten øker i it-bransjen

Ledigheten i den norske it-bransjen har økt med 16 prosent siden november i fjor.

I november var det 1.371 arbeidsledige innen Navs kategori ikt-yrker. Tallet har vaket rundt 1.400 gjennom hele året, med en tydelig oppgang i juli, da det var 1.548 registrerte arbeidsledige. Sammenlignet med fjoråret var det en økning i ledigheten innen ikt-yrker på 16 prosent i november.

Årssnittet akkurat nå ligger på 1400. I fjor endte snittet på 1191, året før var snittet 706. Det ligger med andre ord an til at 2010 ender med en økning, med mindre desember-tallene byr på dramatisk nedgang.

- Neste år forventer vi litt økning i ledigheten. Dette skyldes at veksten i sysselsettingen ikke blir stor nok til å ta imot dem som er ute etter å skaffe seg jobb, sier seksjonssjef Hans Kure i NAV.

2010 har så langt vært et år med kostnadskutt og oppsigelser, her er et utvalg: I starten av desember ble det klart at Fujitsu i Norge sier opp opptil 22 ansatte. I september ble det ytret at Sykehuspartner kanskje skal si opp over 100, og at EDB sparker 30 – med flere kutt spådd for EDB Ergogroup i horisonten. I juni kunne Oracle varsle at Sun-ansatte, også i Norge, kan frykte for jobben. I februar ble det klart at Umoe Ikt skulle sparke opptil 60. Capgemini startet friskt i januar med å kappe hele SAP-avdelingen.

Høstoptimisme

Per Morten Hoff i Ikt-Norge påpeker at det er alltid vil være visse svingninger i bransjen.

- Dette er noe som kommer og går. Vi ser mer og mer at bedriftene har lært, de er veldig forsiktige og setter fokus på sin kjernevirksomhet. Det vil alltid være en periode hvor man rasjonaliserer, der noen sier opp, mens andre ansetter. Det er en flyt i markedet, sier Hoff.

Han understreker at høsten har gitt solide tegn til optimisme.

- Stemningen fra markedet er at mange selskaper fra andre halvår i år har begynt å ansette folk. Jevnt over føler vi at arbeidsmarkedet er bedre, til tross for oppgangen i arbeidsledighet. Det vil alltid være noen som har problemer med å få jobb, av ulike årsaker, for eksempel at de har utdatert kompetanse, sier Hoff, som har et råd til dem som skulle føle at de faller inn under denne kategorien:

- Mitt råd er å være fremoverlent. Se hvilken type kompetanse det er etterspørsel etter og oppgrader deg på sertifikater, kurs og den slags, for å få større tyngde.

Kure i NAV påpeker en ytterligere god nyhet for dem som skulle være på jobbjakt. Les mer på neste side!

Les om:

IT-Karriere