Atea med økte driftsinntekter

Atea med økte driftsinntekter

Selskapet sier seg fornøyd, etter å ha økt inntektene i tøffe tider.

- I lys av krisen i verdensøkonomien i første halvår 2009, samt forventninger om at det totale nordiske it-infrastrukturmarkedet vil falle med 2,1 % dette året, er vi selvsagt veldig fornøyd med våre prestasjoner, og at våre offensive angrepsplaner kombinert med et høyt kostnadsfokus i organisasjonen skaper positive resultater i en utfordrende tid, sier konsernsjef Claus Hougesen i Atea i en pressemelding.

Den rekordlange setningen kommenterer Ateas resultater for andre kvartal i år, resultater som Atea altså er fornøyd med. I alle fall i lys av dagens situasjon.

Vil være stabile

Driftsinntektene økte med 0,8 prosent i forhold til samme periode i fjor, og lå i andre kvartal på 3.785,3 millioner kroner. Det første halvåret sett under ett ble 4,4 prosent bedre enn i fjor, når man ser på driftsinntektene.

- Vårt hovedfokus i de neste kvartalene er fortsatt å levere stabile inntekter og solid lønnsomhet i en periode preget av krise i verdensøkonomien, fortsetter Hougesen.

De har økt inntekene i både maskinvare, programvare og tjenester, og har tenkt til å kjøre på videre.

Skal spare

- Vi satser målrettet på å vinne markedsandeler under krisen, og hver dag bygger vi et enda bedre grunnlag for vekst, noe som vil gjøre det mulig for oss å nå vår ambisiøse målsetting om 20 milliarder kroner i driftsinntekter i 2011. Selvsagt vil vi også fortsette å ha høyt fokus på kostnader samt gjennomføring av kostnadsreduksjonsprogrammet, som vi lanserte i begynnelsen av året, avslutter konsernsjefen.

Kostnadsreduksjonsprogrammet har som mål å kutte vekk i alt 130 millioner kroner fra årets budsjett.

Les om: