Åtte hete it-ferdigheter i 2008

Åtte hete it-ferdigheter i 2008

Web 2.0-utvikling, virtualisering og forretningsanalyse topper listen over ettertraktede it-ferdigheter i år.

I flere år har det vært mangel på arbeidskraft i it-bransjen, og det har for lengst blitt vanlig for studenter å få solide jobbtilbud før endt utdannelse igjen. Det er imidlertid svært mange ulike ferdighetsområder innen it-industrien, og det er vanskelig å vite hvor man bør spesialisere seg.

Dette er de åtte it-ferdighetene som vil bli mest etterspurt i 2008 ifølge Computerworlds nyhetstjeneste:

1. Applikasjonsutvikling. I takt med at stadig flere selskaper blir mer nettsentriske, vil webifisere sine eksisterende applikasjoner og utforske web 2.0, er etterspørselen svært stor etter mennesker med inngående kunnskap om Ajax, .Net og PHP.

2. Prosjektledelse. It-sjefene er kontinuerlig på jakt etter prosjektledere som har praktisk erfaring i å levere gevinst for forretningssiden. Å få tak i disse personene kan være vanskelig, men avgjørende for større prosjekter. Eksperter i kvalitetssikring ved testing og sjekk av systemer ved overlevering, vil også stige i verdi.

3. Teknisk brukerstøtte. Så lenge selskaper stadig utvider sin applikasjonsportefølje, trengs det også flere personer på brukerstøtte. Til tross for at stadig flere outsourcer denne ekspertisen til utenlandske callsentre, vil det fortsatt være behov for teknisk støtte innad i bedriftene. Samtidig som applikasjone blir mer komplekse, vil kompetansekravene til denne gruppen øke.

4. Sikkerhet. Det vil alltid være behov for personer med kjernekompetanse innen it-sikkerhet, spesielt for fagområder som nettverk og innbruddsdeteksjon. Strengere myndighetskrav vil imidlertid øke etterspørselen etter sikkerhetseksperter innen spesialiserte felt som databaser og trådløsnett.

5. Datasentre. En rekke selskaper, offentlige avdelinger og andre organisasjoner er i ferd med å oppgradere, konsolidere og flytte sine datasentre for å effektivisere driften. For å dra nytte av virtualisering og automatisering, trengs i tillegg ressurser innen data management, databaser og lagringsteknologi for å ta hånd om stadig større mengder bedriftsdata.

6. Forretningskunnskap. It-organisasjonen støtter forretningssiden nærmere og nærmere, og selv om den rent it-tekniske kompetansen aldri vil gå av moten, er det behov for forretningskunnskap også i it-avdelingen. Applikasjonsutviklere og andre teknikere med forretningsanalytiske evner som kan fungere som oversettere mellom it og forretning vil bli mer etterspurt enn rene it-teknikere i fremtiden.

7 og 8. Nettverk og telekommunikasjon. All kunnskap om nettverk er etterspurt, inkludert generell nettverksadministrasjon og spesielt innen konvergens mellom data og tale, og faste og trådløsnett. Bedrifter bygger flere mobile applikasjoner og spesialiserer du deg innen trådløsnett og sikkerhet bør fremtiden se lys ut.

LES OGSÅ: 12 it-ferdigheter som garanterer deg jobb

Les om:

IT-Karriere