Attraktivt å være it-arbeidstaker nå

Attraktivt å være it-arbeidstaker nå

EDB Ergogroup skal lokke til seg nyutdannede neste år, og Miles merker også tørken i arbeidsmarkedet.

EDB Ergogroup ser at man nå er i en situasjon med forholdsvis lav ledighet og forholdsvis stor etterspørsel etter it-relatert arbeidskraft.

- Det er nok attraktivt å være arbeidstaker for tiden, sier informasjonssjef Torgeir Kristiansen.

For deres del opplever de ikke store problemer med å få fatt på folkene de trenger.

- Det har nok mye med at vi er et stort, tungt og kjent it-selskap der det også er gode muligheter for å forflytte seg internt. Vi opplever også etter fusjonen mellom EDB og Ergogroup at interessen for å jobbe for oss har blitt enda sterkere. Vi tror nok mindre selskaper som er mer nisjepreget eller i en startfase sliter mer, sier han.

Fortsetter i 2012

Når 2011 er over vil de ha rekruttert rundt 500, hvorav majoriteten er eksterne. De fleste i Oslo, men også enkelte i Stavanger, Trondheim og Bergen. Typiske stillinger er Java, Sharepoint og .Net, men også infrastruktur, prosjekt, test og endringsledelse.

- I 2012 tror vi det kommer til å være like mye trykk i arbeidsmarkedet som i år, men vi tror trenden blir høyere fokus på å rekruttere nyutdannede, folk som kommer rett fra skolebenken. Vi kommer til å bruke mye tid på å jobbe mot den gruppen neste år, og regner med en del andre selskaper vil gjøre det samme.

- Er det ikke bedre med en erfaren sjøulk enn en blodfersk matros?

- I noen sammenhenger er det viktig med en senior med tung erfaring, men i andre sammenhenger er det bra med nyutdannede som du kan forme inn i din virksomhet og som kan tilpasse seg behovene du har, sier Kristiansen.

- Vi som er et så stort selskap har alle variantene. I og med at det er ganske stort press i arbeidsmarkedet, vil seniorene være mer ettertraktet og dermed bli dyrere. I mange sammenhenger er det like effektivt å rekruttere yngre når du har seniorene på plass.

Miles merker også tørke

Også Bjørn Olav Semmundseth, leder av Miles i Oslo, ser at det er kamp om arbeidsplassene for tiden. Selskapet tenker riktignok litt annerledes enn mange andre selskaper og har ikke noen mål på hvor mange de skal ansette årlig.

- Vi vil heller ansette ut fra kvalitative mål enn kvantitative mål. En del selskaper følger svingningene og ansetter mange i gode tider og kvitter seg med folk i nedgangstider. All respekt til dem for det, men vi har valgt å ikke følge disse svingningene. Det viktigste for oss er at de som får jobb passer vår profil, det vil si faglig dyktige folk med en varm personlighet, sier han.

Han innrømmer at behovet for flere ansatte absolutt er til stede ut fra oppdragsmengde, men selskapet satser altså likevel på å ha is i magen for å få teknisk kompetente folk som passer deres kriterier. Og slike vokser ikke på trær, selv om selskapet i det siste har gjennomført flere jobbintervjuer.

Semundseth mener it-bransjen er inne i en ond spiral forårsaket av lav interesse for realfag. Lav interesse for realfag gir også færre lærere med et brennende engasjement for realfag, som igjen gir lavere interesse for realfag fra skolenivå.

- Da jeg tok realfaglig utdanning på 80-tallet var det større oppslutning, og det var også blant annet langt flere kvinner på it-studiet. Det er dette det må gjøres noe med. Vi trenger engasjerte realfagslærere for å få engasjerte it-folk i fremtiden, mener han.

Les om:

IT-Karriere