BBS flytter it-drift til Danmark

BBS flytter it-drift til Danmark

Undertegnet avtale med CSC uten å informere Finanstilsynet.

Computerworld kan avsløre at BBS har inngått en omfattende avtale med CSC om drift av selskapets IBM-stormaskiner. Det betyr at personell overtas av CSC og at driften av så mye som 48 millioner årlige betalingstransaksjoner overføres til CSCs datahall utenfor København.

- Det er fem medarbeidere som overføres til CSC, og ingen vil bli oppsagt i BBS, sier en ordknapp kommunikasjonsdirektør Sigbjørn Larsen i BBS. Han er sparsommelig med opplysningene og ber om å få komme tilbake med mer informasjon.

Overrasket

Endringer i betalingssystemer skal meldes inn til Finanstilsynet. Men da Computerworld snakket med kommunikasjonsdirektør Sigbjørn Larsen kunne han ikke svare på om nødvendig informasjon var blitt gitt.

Seksjonssjef Frank Robert Berg i Kredittilsynet blir imidlertid overrasket da Computerworld ringer. Han forteller at tilsynet ikke har hørt om denne avtalen.

- De vil ha plikt til å melde fra til oss om dette. Og vi har ikke hørt noe, sier seksjonsdirektøren.

Først etter at Computerworld tok kontakt med BBS var selskapet i kontakt med tilsynet, noe seksjonssjefen senere bekrefter.

- Vi har nå hatt kontakt med BBS og vi vil gå igjennom saken på riktig måte.

- Hva sier du til at avtalen mellom CSC og BBS er underskrevet?

- Vi har et opplegg for meldeplikt. Jeg vil si det er kritikkverdig at vi ikke ble informert før nå, sier han.

Han sier videre at tilsynet nå sammen med BBS vil gå gjennom avtalen for å sjekke at risikohåndteringer har blir nøye vurdert.

- Jeg ser ikke bort fra at konklusjonen blir at dette er ok, men vi må ha alle faktaene på bordet, sier han og legger til:

- Vi er generelt bekymret for at finanssektoren i stadig større grad flytter it-kompetansen ut av landet.

Store endringer

BBS er i fusjonsforhandlinger med sin danske motpart PBS. Men Sigbjørn Larsen avviser i en senere samtale at outsourcingen er en del av disse forhandlingene.

- Dette er et naturlig ledd i utviklingen og migrering til Unix, sier Larsen.

Han forteller på epost at BBS siden 2004 har migrert flesteparten av sine tjenester over til Unix-plattformen. Det vil si at all annen transaksjonstrafikk med hensyn til oppgjør og avregning, kortbetalinger, nettbank og så videre fortsatt utvikles og kjøres hos BBS.

Etter det Computerworld erfarer var ambisjonen om å løfte alt over på Unix fra Sun, men at dette viste seg for komplisert. Dermed ble BBS sittende igjen med noen systemer på en gammel plattform som de nå har valgt å sette ut.

- Når det gjelder sikkerheten blir den ivaretatt som før. Våre avbruddsløsninger og sikkerhetssystemer vil fungere som tidligere, sier kommunikasjonsdirektøren.

Han presiserer at en forutsetning foran anbudsrunden var at de tjenestene som nå blir outsourcet skal driftes i Skandinavia.

- Vi har hatt en anbudskonkurranse, og CSC ble valgt på bakgrunn av at de fortsatt har et miljø for stormaskiner.

Kontrakten har en verdi som ligger opp mot 70 millioner kroner. Områdene som blir berørt av utsettingen av stormaskinene er autogiro og såkalt direkte remittering - en tjeneste for utbetaling av lønn og fakturabetaling.

IT-Karriere