Bedre kredittmuligheter

Bedre kredittmuligheter

Både distributør og kredittforsikrer tror kreditten sitter løsere i 2010.

Det kan bli enklere for forhandlere å få kreditt hos distributører fremover. Etter finanskrisen har grensene for hva man kan handle på kreditt blitt kraftig strammet inn, noe som har gått ut over vareflyt hos enkelte forhandlere. Nå ser flere, deriblant Øyvind Sæther i Tech Data, små tegn til bedring.

- Vi har fått blandete signaler fra de forskjellige kredittforsikringselskapene gjennom Norden, men vårt inntrykk i Norge er at de kommer til å lette på trykket generelt. Men vi ser ikke dermed for oss at de kommer til å åpne alle sluser, sier han.

I Sverige mener eksperter at kredittkrisen er langt fra over. Jonas Elmgren, nordensjef i Tech Data, mener at distributørene nå må ta større risiko for å få få fart på markedet. Dette fordi historien har vist at etter nedgangstider, har kreditten blitt strammet inn mer enn det som var normalt før kriseperioden.

- Fremdeles innstramninger

John Justad i kredittforsikreren Euler Hermes varsler at det fortsatt kommer til å være stramt i Norge, men at kredittforsikringselskapene i større grad enn tidligere kommer til å skille mellom stabile og ustabile betalere.

- Det vil fremdeles være innstramninger innenfor utsatte sektorer. Det er stor forskjell på hvordan næringene har det for tiden. Men samtidig som det fremdeles vil være restriktivt, vil det også bli mer selektivt, sier Justad. Euler Hermes har de siste årene opplevd at mange har fått problemer, også i it-bansjen.

- Det er mange, både detaljister og grossister, som har slitt med topp- og bunnlinjen. Og det gjør at man blir forsiktigere og senker sin eksponering. Sektoren kommer til å merke etterdønningene av den manglende kjøpekraften, men vi tror at året kan ende opp mer positivt.

Spent på resultatene

Øyvind Sæther i Tech Data har tidligere sagt at Tech Data som distributører er godt vant med å opptre som "kanalens største bank". Han er spent på hvordan 2009 kommer til å se ut når alle tall er klare.

– Én ting er for de børsnoterte, men for de mindre forhandlerne kommer den revisorgodkjente fasiten nå. Vi følger opp våre kunder regelmessig, og får regnskapstall utover det som leverer årlig til Brønnøysund. Det er det som er revisorgodkjent som er fasit, men vi har en dialog med økonomiavdelingene, sier han og føyer til at 2009 tross alt har gått over all forventning.

- Vi fikk ingen konkurser å snakke om. I den grad det er mulig å være forberedt, så er vi det, i og med at vi benytter oss av kredittforsikring. Vi har vært forsiktige i 2009, men tror ikke at vi har tapt så mye på det. Det har nok skjedd, men det er en risiko vi må ta.

Forhandlere shopper rundt

En av konsekvensene av senkede kredittgrenser er at forhandlere som ikke får høy nok limit sprer innkjøpene sine hos flere distributører som benytter seg av ulike kredittforsikringsselskap for å opprettholde vareflyten. Sæther er godt kjent med problemstillingen.

- Det er ingen hemmelighet at det er forhandlere som ikke får høy nok limit hos en distributør og som sprer hos flere. Det ser vi nå også, men ikke unormalt mye. Samtidig er vi oppmerksomme på forhandlere som normalt ikke handler mye med oss og som plutselig ber om mye. Da er det god grunn til å gå dem nærmere etter i sømmene.

Les om: