Ber om daglige rapporter fra EDB

Ber om daglige rapporter fra EDB

Finanstilsynet mener problemene i bankenes it-systemer er uakseptable.

Onsdag i påskeuka inntraff en maskinvarefeil hos EDB Ergogroup som drifter bankløsninger for de fleste norske bankene. Reservesystemet som slo inn klarte ikke å ta unna for all trafikken på en av de aller travleste handledagene i året.

Problemene for bankkundene forplantet seg helt til onsdag denne uken.

I går gikk EDB Ergogroups it-systemer ned for telling igjen. Flere kundesegmenter ble berørt, men at bankenes betalingsterminaler, minibanker og nettbankløsninger ble liggende nede, fikk størst konsekvenser.

"I lys av driftsproblemene med kortbruk, har Finanstilsynet besluttet å kreve daglig rapportering om driftsstabiliteten og tiltak som iverksettes. Problemene har oppstått som følge av feil og ustabilitet i systemene som EDB drifter på vegne av bankene og de ser ut til å vedvare", heter det i en pressemelding fra Finanstilsynet.

Tilsynet vil pålegge EDB å rapportere på daglig basis med virkning fra i dag, fredag 29. april, og inntil videre.

- Ikke akseptabelt

Rapporteringen skal omfatte driftsstabiliteten til EDB innen finanssektoren, hvor blant annet korttransaksjoner og nettbank inngår.

"Rapporteringen skal sikre at Finanstilsynet løpende er orientert om situasjonen, og vil gjøre det mulig å vurdere om bankene og deres leverandør iverksetter nødvendige tiltak for å sikre driftsstabilitet, sikkerhet og kvalitet", heter det i meldingen.

- Vi ser svært alvorlig på situasjonen og forventer at bankene og EDB setter alt inn på å rette feil som har oppstått og sikre nødvendig stabilitet, sier konstituert finanstilsynsdirektør Emil R. Steffensen.

- Det er ikke akseptabelt at det skjer slike forstyrrelser i viktige tjenester for bankkundene, sier Steffensen.

- Meget alvorlig

"EDB Ergogroup ser meget alvorlig på driftsproblemene, og har en åpen dialog med Finanstilsynet og bankene for å sikre at alle sider av hendelsene i påsken blir belyst. Selskapet har iverksatt en grundig revisjon for å se på forbedring av prosesser og systemer, samtidig som sentrale sider av verdikjeden knyttet til betalingsinfrastrukturen vil gjennomgås", heter det i en pressemelding fra selskapet.

- Vi ser meget alvorlig på driftsproblemene som har medført betydelig ulempe for bankene og deres kunder. Dette gjør at vi har iverksatt en grundig revisjon for å se på forbedring av både systemer og prosesser. Vi har en tett dialog med våre kunder om disse tiltakene og rapporterer status og tiltak til Finanstilsynet, sier konsernsjef Terje Mjøs i EDB Ergogroup.

EDB Ergogroup vil bruke tiden fram til Finanstilsynets frist, 13. mai, på å utarbeide en grundig gjennomgang av alle årsaksforhold samt en vurdering av langsiktige tiltak. Selskapet har allerede iverksatt "ekstraordinære kontrolltiltak" for å hindre at lignende situasjoner skal oppstå.

Les om:

IT-Karriere