BI-professor til Abelia

BI-professor til Abelia

Inge Jan Henjesand skal lede Abelias arbeid med forsknings- og innovasjonspolitikk.

Henjesand har en doktorgrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole på fagområdet markedsføring, strategi og ledelse.

Henjesand har tidligere vært ansatt som førsteamauensis i markedsføring ved Norges Handelshøyskole. Siden 1998 har han jobbet ved Handelshøyskolen BI, som instituttleder, konserndirektør for forskning og fagressurser, prorektor og rektor. Henjesand har solid og relevant faglig kompetanse og betydelig ledererfaring fra BI, en stor kunnskapsbedrift som er medlem i Abelia. Inge Jan har også sittet i styret i Abelia.

Hensjesand skal koble forskning og næringsliv.

- Jeg gleder meg til å begynne i Abelia sier Inge Jan. Jeg har i mange år arbeidet med å kople forskning og næringsliv fra en forskningsinstitusjons ståsted. Når jeg nå skulle velge noe nytt å ta tak i, ser jeg på oppgavene i Abelia som en spennende videreutvikling, der jeg kommer til å jobbe i grenseflaten mellom forskning, næringsliv og politikk. Jeg tror denne grenseflaten blir svært viktig for Norge som kunnskapsnasjon i tiden fremover. Jeg ser frem til å lære mye, og håper jeg kan bidra til Abelias visjon om å være en drivkraft for kunnskapssamfunnet.

Les om:

IT-Karriere