Bipper-Silje vant Rosingpris

Bipper-Silje vant Rosingpris

Den omstridte tjenesten stakk av med årets Kreativitetspris.

Rosingakademiet delte i går kveld ut årets Rosingpriser.

Siden 1990 har Kreativitetsprisen vært den "orginale Rosingprisen", i Dataforeningens egne ord. Dette året gikk prisen til gründeren bak mobiltjenesten Bipper, Silje Vallestad.

Selvlagd er vellagd

Tjenesten lar foreldre sette begrensninger på barnas mobiltelefoner, og har også en funksjon for å lokalisere barnet, noe som har fått blant annet Datatilsynet til å reagere.

Vallestad selv har uttalt at tjenesten ble til da hun selv kunne tenke seg en mulighet for å få kontroll over hennes barns mobilbruk.

"I stedet for å slå seg til tåls med at det ikke var noen løsning gikk vedkommende i gang med å lage en løsning på utfordringen. I vår stadig mer kompliserte verden blir det stadig oftere slik at det er de genialt enkle løsningene som fungerer best. Dette gjelder også for it-prosjekter" skriver juryen i sin begrunnelse.

Nordmenn bak internett

Årets hederpris gikk til trioen Yngvar Lundh, Pål Spilling og Dag Belsnes. Disse var nøkkelspillere i arbeidet med å få på plass TCP/IP-protokollen, som igjen har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av det vi i dag kjenner som internett.

"Tenk oss en verden uten ehandel, online banktjenester, email, chat, videokonferanser. Hele næringslivet og samfunnet totalt sett er i dag avhengig av det" sier juryen i sin begrunnelse, før de oppsummerer:

"Og det er tre nordmenn som nevnes blant de 33 personene som var mest betydningsfulle i utviklingen av den grunnleggende internett-teknologien. På en plakett ved Stanford University er navnene inngravert - Yngvar Lundh, Pål Spilling og Dag Belsnes"

Alle de andre

Her er de øvrige prisene som ble delt ut, med kortfattede begrunnelser fra juryen:

  • Brukervennlighetsprisen gikk til CRM-leverandøren SuperOffice og deres utvikling av den enkle og lettforstålige “PocketCRM”.
  • Grønn it-prisen gikk til Buildingsmart og Forsvarsbygg ved Knud Mohn, for internasjonalt it-arbeid som gir store klimagevinster innenfor byggenæringen.
  • It-sikkerhetsprisen gikk til Id-tyveriprosjektet fra Norsis, som gjennom sitt arbeid har synliggjort farene ved identitetstyveri og dermed også hindret sannsynligheten for denne typen svindel.
  • Årets it-leder ble Ola Furu fra Capgemini, for sin lederstil og evne til å motivere og engasjere. Han har satt kompetanseheving høyt på selskapets agenda og er i tillegg opptatt av at bedriften tar ansvar for både miljø og samfunn i områdene de opererer i. Furu har skapt grunnlag i selskapet for ny vekst ved å snu underskudd til overskudd.
IT-Karriere