Bør samarbeide om kredittbetingelser

Bør samarbeide om kredittbetingelser

Britiske forhandlere går sammen for å bedre kredittbetingelsene. En god idé mener norsk kredittforsikrer.

For å bedre klare seg gjennom finanskrisen har britiske produsenter, distributører og forhandlere gått sammen om å skape et felles sett med standarder som skal skape mer gjennomsiktige kredittbetingelser.

På Channel Finance Forum i april, da 20 utsendinger fra ulike deler av bransjen møttes for å diskutere finanskrisen, ble det lagt opp til et tettere samarbeid i den britiske it-kanalen, spesielt mellom distributører og forhandlere.

- Dette handler om å få bransjen til å samarbeide og bygge tillit, sier Keith Warburton, formann for Professional Computing Association til britiske Channelweb.

Samarbeidet innebærer ifølge Warburton blant annet at forhandlere kan komme til å måtte være mer åpne overfor sine distributører. Til gjengjeld skal distributørene avstå fra å endre forhandlernes kredittbetingelser vilkårlig og uten varsel god tid i forveien.

- Vi håper at så mange distributører og produsenter som mulig vil involvere seg og støtte opp om dette initiativet til fordel for bransjen før vi setter noe på papiret, sier han.

Det endelige forslaget til standardene i kredittsamarbeidet ventes å være klare til Channel Finance Forums andre møte i juli.

Forsikrerne må med

Distributørene på det norske markedet finner utspillene fra den britiske it-bransjen interessante.

- På generelt grunnlag er jeg åpen for alle forslag som bidrar til at vi kan tilby forhandlerne våre romslig kreditt samtidig som vi opprettholder vår sikkerhet, sier Øyvind Sæther, administrerende direktør i Tech Data.

Han understreker imidlertid at de største kredittforsikringsselskapene også må delta i et eventuelt samarbeid.

- De fleste av de større konkurrentene våre jobber med kredittforsikringsselskaper, så for vår del ville det være viktig at også de er på banen, sier Sæther.

Også Monica Aune i GNT mener det er viktig at kredittselskapene er med. Hun har på sin side liten tro på at de vil klare å samarbeide godt nok med hverandre.

- Akkurat nå er kredittforsikringsselskapene veldig konservative, og det er klart situasjonen er uforutsigbar både for distributør og forhandler. Men jeg har ikke så mye tro på at de på kort sikt vil klare å samarbeide godt, sier hun.

Morten Nordvold, administrerende direktør i Atradius, et av de to største kredittforsikringsselskapene på det norske markedet, ønsker tiltaket velkommen.

- Alt som skaper ryddighet og transparens rundt kredittforhold vil bidra til at vi kan ta en riktigere beslutning. For de som i dag får kreditt basert på et for dårlig beslutningsgrunnlag kan det slå begge veier. I tidene vi er inne i er vi også nødt til å stramme til og være veldig mye mer bevisste i forhold til risikoen vi påtar oss på vegne av våre kunder, sier Nordvold.

Han mener mer gjennomsiktige kredittforhold vil være positivt for bransjen også på lengre sikt.

- Det gjelder også for de leverandørene i bransjen som tar risikoen for egen regning, sier han.

Les om: