Brettskeptikeren

Brettskeptikeren

INTERJVUET: Han vil gjerne fjerne kablene og men ser utfordringer for sikkerheten med mobiler og nettbrett.

Hockaday har jobbet for rundt ti amerikanske oppstartsselskaper, og sier det er fordi han liker endringer, særlig dyptgående, såkalte "disruptive changes". Nå selger han løsninger for trådløse nettverk

- Hva jobbet du med da du begynte i bransjen?

- Jeg kom inn omtrent samtidig med svitsjene. De håndterer trafikken i kablede nettverk, noe som går mot slutten. Ethernet vant, men Ipad slo Ethernet igjen. Med det mener jeg at Ethernet etter hvert håndterer alt, men at Steve Jobs endret dette ved at det ikke er noen RJ-45 på hverken Ipad, Iphone eller Mac, sier Hockaday. (RJ-45 tilkobling for nettverkskabelen i pc-er og nettverksutstyr -- red. anm).

- Kablet Ethernet har vært med oss i 20 år. Det er ikke mange teknologier som holder så lenge, men mange ser på det som arkaisk.

- Greit at du vil selge trådløst, men arkaisk?

- Ethernet er i dag en merkevare. Det har endret seg mye. Er trådløst en egen infrastruktur? Inntil få år siden ble trådløst nettverk sett på som en utvidelse av Ethernet, men ikke lenger. Nå er det så mange protokoller, nettverksenheter, datatyper og forskjellige behov. Og alt skal være tilgjengelig overalt og hvor som helst. Det samme nettverket skal håndtere transaksjoner, store filoverføringer, krav til reaksjonstid og mobilitet. Og alt på en gang. For ti år siden var det ikke slike krav. Bi har en helt annen virtualisert og mobil infrastruktur nå.

- Du hevder at wlan fyller ut mobilnettene?

- Ja. Mobiloperatørene står overfor problemer som at de ofte ikke har rask nok overføring til og fra basestasjonene. De står overfor utfordringer med å skulle strekke høyhastighetskabler til fjelltopper og fotballstadioner med 30.000 folk. Ved for eksempel å dekke en stadion med wlan vil dette avlaste mobilnettene. Visst går det an å bygge ut med femtoceller som fremstår som basestasjoner for mobiltelefonene, men hvorfor bygge enda en infrastruktur?

- Hva er problemet med nettbrett i virksomhetens nettverk?

- Det er i prinsippet to måter å håndtere disse på. Enten har it-avdelingen full kontroll med enheten eller så må de nøye seg med å tilby internettilgang, som om brukerne kommer utenfra. Spørsmålet for en nettverksadministrator er om enheten kan stoles på, at det er kontroll med hva som skjer på enheten.

- Det brukes da nettbrett blant annet på sykehus?

- Jo da, og da gjerne som tynne klienter. Typisk Citrix-løsninger med virtuelle skrivebord, noe som igjen skaper mye transaksjonstrafikk i nettet. Det er et problem å skulle legge opp til tjenestekvalitet for datatrafikk, tale, video og bilde på én gang, for alt innvirker på hverandre. Derfor er det viktig å kjenne konteksten systemene brukes i, altså hvilken type enhet, hvilken bruker, plassering i lokalene og hvilken applikasjon som benyttes. Dette må det finnes policyer for.

- Alt for mange har ikke fått med seg at vi har en helt annen situasjon i de trådløse nettene enn for bare to år siden. Det kommer løsninger, men kommer de raskt nok? Ta dette med virtuelle arbeidsflater. Der er det vel ingen løsninger som utnytter grensesnittet til nettbrettet fullt ut, med haptiske tilbakemeldinger og slikt.

- Så har vi data på vidvanke?

- Interne data til og fra slike enheter må kontrolleres, slik som det gjøres med Bluecoat for eksempel. Du får også innholdssikkerhet levert som tjeneste i skyen, noe for eksempel Verizon benytter seg av. Det er et problem å ha nettbrett som er godkjente for å brukes i bedriftens nettverk, og la brukerne få ta dem med seg hjem. På samme måte som datafiler på minnepinner. Det er viktig å beskytte data fordi du ikke har kontroll på hvor de havner. Noe løses med teknologi, men policy er svært viktig.

- Det er vanskelig å bygge vollgrav rundt dagens virksomheter?

- Helt umulig. Prøver du, vil brukerne finne veier rundt. Jeg har opplevd en kunde som hadde forbudt trådløse nettverk, men hvor det viste seg å være over førti trådløse nett som brukerne hadde tatt med seg hjemmefra. God sikkerhet er basert på at brukerne får gjort jobben sin på en sikker måte. Så la folk komme seg på nett med sin Ipad, la dem sende filer på en kontrollert måte i stedet for å kopiere dem ut på minnepinner.

- Men Android skal de ikke få bruke?

- Det er en vanlig holdning i USA. Der er det vanlig for administratorer å la Android-enheter kun få internettilgang, og ikke slippe dem til mot interne systemer. Grunnnen er at det er umulig å vite hva slags programvare som kjører, siden Android er så åpent og utenfor kontroll.

- Da må det være et marked for sikre applikasjoner?

- Mange har kompliserte backend-løsninger. Jeg tror nok at det vil komme enklere frontend-apps for SAP, Oracle og andre systemer, men det er utfordrende å finne tillitvekkende utvikling og godkjenning. Problemet er jo at du kan se hva som skjer i nettverket, men ikke hva som skjer på enheten. Og nettverkene er belastet nok om du ikke skal legge enda mer kompleksitet på dem.

- Utviklingen skjer så raskt at det er mange spørsmål som ikke kan besvares ennå. Men ett er sikkert: Du kan ikke bruke gårsdagens teknologi på nye problemer.

- Så må vi ikke glemme at grunnen til at folk vil bruke mobile løsninger er at de blir mer effektive. Produktiviteten øker ved at brukerne jobber overalt, også ved kaffemaskinen.

Intervjuet

Navn: Roger Hockaday

Stilling: Markedsdirektør EMEA Aruba Networks

Aktuell med: Nettbrettsikkerhet. God sikkerhet er basert på at brukerne får gjort jobben sin på en sikker måte.

IT-Karriere