Bygger kompetanse på nett

Bygger kompetanse på nett

Tar igjen manglende utdanning med fleksibel ordning.

– En viktig gruppe blant nettstudentene er dem som av ulike grunner ikke fikk muligheten til å gjennomføre høyere utdanning i ung alder, og som tar igjen dette nå. Slik får de muligheten til å utvikle seg i jobben, og eventuelt kvalifisere seg for ny jobb i samme bedrift, noe mange oppgir som hovedmotivasjon for å ta nettstudier, sier Kristin Dahl som er sjef for nettstudier ved Handelshøyskolen BI i en pressemelding.

Hun understreker at flere av studentene har noe universitets- eller høyskoleutdanning fra før, men trenger komplementær kompetanse i økonomi, markedsføring og ledelse.

Sjefen betaler

BI har utført en undersøkelse blant sine 3.900 nettstudenter og de fant blant annet at en stor andel av nettstudentene får også økonomisk støtte fra arbeidsgiver. Rundt 50 prosent av studentene får dekket studieavgiften helt eller delvis.

82 prosent av de spurte mener at utdanningen vil påvirke lønns- og karrieremuligheter, og 92 prosent mener at de vil bli mer fornøyde med jobben etter studiene.

Lettere å kombinere

Kristin Dahl sier videre i meldingen at hun ser fleksibilitet som en av de viktigste grunnene til at mange velger nettopp denne studieformen.

– En stor grad av fleksibilitet i studiesituasjonen gjør det enklere å kombinere studier med jobb, familieliv og andre forpliktelser. Man trenger blant annet ikke å møte opp til faste undervisningstider, sier Dahl.

Les om:

IT-Karriere