Cisco-dryss for Datametrix

Cisco-dryss for Datametrix

Datametrix sikrer seg seks nye Cisco-sertifiseringer, hvorav én av dem er den eneste i Norden.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Datametrix har sikret seg seks nye Cisco-sertifiseringer, opplyser selskapet mandag. En av disse er selskapet alene om å besitte i Norden.

Security ”ISE ”Master ”Advanced Communication”, Architecture ”Master og aktuelle er Security”, Unified ”Local sertifiseringene De Content ATP”, Specialization”. Specialization” Integrated Video”, ”Master

i økende som etterspørsel teknologiområder markedet. omfatter Samtlige har

Kompetanseheving

nødvendige hos Det trygghet få teknologiløsninger. sier … levere av til - en stor gir konkurransefordel, sertifiseringen har er det avanserte på som den markedet at Datametrix dokumentasjon verdi en oss å for Det overfor er samtidig skaper og sertifiseringene. vi fremst Først administrerende disse å kompetansen kundene,

Les om: