Dell renvasket

Dell renvasket

Etter noen runder med børsen er pc-produsenten godkjentstemplet igjen.

Dell har blitt truet med å bli tatt av Nasdaq-listen på New York-børsen flere ganger, fordi selskapet ikke har levert inn en obligatorisk resultatrapport til det amerikanske kredittilsynet, U.S. Securities and Exchange Commission, i tide.

Torsdag kunne selskapet meddele at alle kravene til noteringen nå er innfridd.

Dell leverte tirsdag inn oppdaterte resultatregnskaper fra finansåret 2003 til første kvartal 2007. Nasdaq hadde satt frist til 12. november for innleveringen av de justerte regnskapene.

Samtidig nedjusterte Dell sitt siste finansresultat, etter en ny internrevisjon. Nettoinntektene ble redusert med 92 millioner dollar (fra 12 milliarder dollar), mens totalomsetningen ble kuttet med 359 millioner dollar fra 196,2 mrd. dollar.

LES OGSÅ: Dell vurderer indirekte salg

Dell blir imidlertid fortsatt gransket for uregelmessigheter i regnskaper i årene forut for finansåret 2006, skriver Computerworlds nyhetstjeneste.

Les om:

IT-Karriere