Derfor bør du bruke BPM

Derfor bør du bruke BPM

Først nå begynner bedrifter å se verdien av BPM. Det er på høy tid.

Endringsbehovet i de fleste organisasjoner er stort. Det skyldes vanskelige tider, økende internasjonal konkurranse, markedsendringer, forandringer i forretningsrelasjoner, organisasjonsendringer, personellendringer, teknologiendringer og offentlige krav. Det medfører et behov for justering av forretningsprosessene, ikke bare for øyeblikket, men for fremtiden.

BPM, Business Process Management, det vil si prosessforbedring, handler om å beskrive, analysere, forbedre, gjennomføre, måle og foredle forretningsprosesser i virksomheten.

For å skape et grunnlag for bedre prosesser har både Accenture og IBM opprettet toppsentre (Centre of Excellence) for Business Process Innovation i India.

Prioriteringer

- Vi har undersøkt prioriteringene til it-direktørene. Helt siden 2006 har arbeidet med å bedre forretningsprosessene vært viktigste prioritet. Det vil fortsatt gjelde for 2009, sier forskningssjef Michele Cantara i Gartner, ifølge Computerworlds nyhetstjeneste.

De tre viktigste prioriteringene for 2009 er ifølge Gartner forbedringer av forretningsprosesser, reduksjon av virksomhetens kostnader og forbedring av arbeidsstyrkens produktivitet. Samtlige omfattes av BPM.

I Norge har BPM vært drevet i to, tre år, men det er særlig det seneste året at bedrifter har oppdaget at BPM kan være nyttig. Ofte er det tidligere konsulenter i lederposisjoner som er opptatt av BPM.

- Vekten er på BPM som ledelsesdisiplin, sier Dag Norheim, seniorsjef for prosess og prestasjon i Accenture.

- 95 prosent av diskusjonen omhandler alt for ofte teknologi, men den burde omhandle hvordan bli bedre, hvordan endre adferd, sier Dr. Oecon Anne Cathrin Haueng, leder for Consulting Services i IBM.

Identifisere

Ifølge Gartner er BPM en forretningsdisiplin som behandler prosesser som verdigjenstander for å bidra til smidig og fremragende forretningsvirksomhet.

- BPM er et rammeverk med elementer for ledelse og teknologi for å understøtte prosessfokuset. Det handler om å identifisere og gjøre noe med de prosessene bedriften ønsker å være god på, sier seniorkonsulent Tom Einar Nyberg i Capgemini.

- Hindringen for BPM er at få eiere forstår hvilke nye muligheter man kan oppnå, sier Dr. M. Naci Akkøk, leder av Association for BPM Professionals Nordic Chapter.

Derfor må prosesseiere identifiseres. Utfordringen er at de ofte er andre personer enn linjeledelse. En prosess omfatter ofte også medvirkning fra flere enn en avdeling, kanskje også en divisjon.

Av den grunn har Den norske Dataforening opprettet en gruppe for å arbeide med problemstillingene vedrørende BPM og virksomheten som en arkitektur. 170 har vist sin interesse. Over hundre møtte på stiftelsesmøte hos Oracle i juni.

It-ledelsen skal bedre forretningsprosessene, les videre på neste side!

Les om:

IT-Karriere