Derfor går it-prosjektene i vasken

Derfor går it-prosjektene i vasken

Her har de vanligste grunnene til spolerte it-prosjekter, og hvordan du kan unngå å gå i fella.

Ifølge The Standish Group blir så lite som 29 prosent av it-prosjekter en suksess.

Derfor har Computerworlds internasjonale nyhetstjeneste laget en liste over de 14 vanligste feilene, og hvordan man kan unngå dem. Les og lær.

1. Manglende ressurser og kompetanse

Feil kompetanse kan drepe et prosjekt. Løsningen er å åpne prosjektet, og la folk få innsyn til hvilke resurser som brukes, og dermed kunne få bedre resursfordeling.

LES OGSÅ: - Itil er ikke nok

2. Ingen erfarne prosjektledere

Konsekvensen kan bli dårlig kontroll, og prosjekter som vokser over alle bredder. Man bør derfor legge stor vekt på å ansette prosjektledere som har riktig personlighet, riktig kunnskap og erfaring fra liknende prosjekter.

3. It-avdelingen har ikke standardiserte retningslinjer å følge

Dette er vanlig, og fører til større risiko for at prosjektet går i vasken, og at de samme feilene gjøres gang på gang. Sats derfor på å følge en mal.

4. For tunge og byråkratiske prosesser

Kan føre til at prosjektet blir ufleksibelt og at det hele går tregere enn nødvendig. Sats heller på åpenhet og kommunikasjon med alle partene.

LES OGSÅ: - Vi burde fadesen sett det tidligere

5. Strengt prosjektfokus

Prosjektet kan ta feil retning, og budsjettene og tidsgrensene overskrides. Få metoder for å ta i mot tilbakemelding og gjør nødvendige forandringer etterhvert som de trengs.

6. For lite informasjon om prosjektets status

- Du kan ikke styre det du ikke kan måle, sier ledelsesguru Peter Drucker. Det er derfor viktig med rutiner for å oppdatere seg på hvor man ligger ann i prosjektet.

7. Problemer ignoreres

Problemer løser seg ikke selv. Den som gjør feil, må derfor gis mulighet til å rette opp etter seg. Og man må raskt oppdage disse feilene.

8. Manglende definisjon av prosjektets omfang

Prosjektet må deinferes ut fra både it-aspekter og virksomhetshensyn. Gjør man ikke det, risikerer man at prosjektet svulmer opp.

9. Ingen kobling mellom prosjekter

Et prosjekt foregår ikke isolert fra alt annet, og kan gjerne være avhengig av andre prosjekter som foregår samtidig. Ta derfor hensyn til det andre som foregår i bedriften. Snakk sammen.

10. Murphys lov ignoreres

Teknologien utvikles raskt, og mange prosjekter kan basere seg på teknikk på blir avleggs før prosjektet er ferdig. Man må derfor ta med teknologiutvikling i risikoanalysene.

LES OGSÅ: Detalkerboom for smidig konferanse

11. Brukerne glemmes

Uansett hvor mye et prosjekt koster, er det ingenting verdt om ikke brukerne blir fornøyd. Bruk tid på å kartlegge brukerne, og hvordan nøkkelbrukerne påvirkes.

12. Dårlig planlegging

Kan føre til at arbeiderne glemmer når de skal ha ting klart, noe som igjen fører til forsinkelser. Alle aktiviteter må tas hensyn til i planleggingen, og alle bør han en deadline.

13. It-avdelingen våger ikke å protestere mot urealistiske tidsfrister

Følgene kan blir at du må presentere et mislykket prosjekt, i stedet for å ta en diskusjon i forkant. SKap forståelse hos alle fra ledelsen til sluttbrukerne, om du føler at du får en urealistisk tidsfrist.

14. Lite kommunikasjon

Kan føre til at både brukerne og de som betaler for prosjektet kan bli skuffet over resultatet. Si fra om hva som er realistisk å få til, slik at du unngår å levere noe som er dårligere enn hva folk tror.

LES OGSÅ: Vegvesenets skandaleprosjekt utsatt igjen

Les om:

IT-Karriere