Derfor surfer vi i arbeidstiden

Derfor surfer vi i arbeidstiden

Det er ikke de ansatte som er ubrukelige, det er sjefen selv.

Hvorfor surfer vi i arbeidstiden? Det er mange fortvilte sjefer som lurer på det. Mens de tidligere hadde bra kontroll på sine ansatte, sitter alle nå ved sin egen skjerm, uten at man nødvendigvis ser hva de holder på med.

- Det surfes for mye, har mange sjefer ropet høyt siden internett gjorde sitt inntog på arbeidsplassen.

Ingenting er verre for en god, gammeldags sjef enn tanken på at hans dyrt gasjerte ansatte benytter seg av private tjenester som Facebook, bestilling av reiser og chat mens de egentlig skal fylle ut skjemaer og snakke med kunder.

Uten klare oppgaver

En ny undersøkelse viser imidlertid at det ikke er de ansatte som er ubrukelige, men sjefen selv. Vi surfer i arbeidstiden når vi har for lite å gjøre, ikke fordi vi er late.

Det er universitet i Uppsala som har gjennomført en studie om surfing på arbeidsplassen. Studien er basert på samtaler med 40 personer.

Konklusjonen er nedslående. Rundt halvparten av arbeidstiden defineres som dødtid og uten klare oppgaver.

- I tidligere studier har man alltid gått ut fra at dødtid er knyttet til ulydighet eller skulking av jobben. Men resultatene fra denne studien viser at det dreier seg like mye om dårlig planlegging, sier Roland Paulsen, som har studien som doktogradssoppgave i sosiologi ved Uppsala universitet.

Bryte mønsteret

Ifølge flere internasjonale undersøkelser bruker en gjennomsnittlig kontoransatt opptil tre timer hver dag på ikke-arbeidsrelaterte oppgaver. Arbeidstagere opplever dette på ulik måte. Noen synes det er helt topp å ha nok tid til å ordne private saker, mens andre sliter med dødtid og blir lei av at de ikke bruker sin energi på riktig måte.

– Det paradoksale i denne situasjonen er at det kan være vanskelig å bryte mønsteret. Å snakke med sjefen om at man synes det er for lite å gjøre, og be om flere oppgaver kan sette ens sosiale status innen organisasjonen på spil. Da "avsløres" tidligere underprestasjoner, forklarer Paulsen.

IT-Karriere