Dette tenker sjefene om lønn

Dette tenker sjefene om lønn

For store lønnsforskjeller blant utviklerne kan gå på bekostning av fagmiljøet, mener konsulenttopper. Men individuelle bonuser brukes flittig.

Magne Jørgensen skrev i begynnelsen av desember en kronikk i Computerworld hvor han mente kunder underbetaler de dyktigste og overbetaler de minst dyktige systemutviklerne.

Jørgensen trakk frem studier som dokumenterer produktivitetsforskjeller mellom svært dyktige og middels/dårlige.

«Disse forskjellene i produktivitet tilsier at det kan være et kupp for en kunde å betale de beste utviklerne 5.000 kroner timen, og tilsvarende ineffektivt å betale de dårligste 500 kroner timen», skrev han.

LES KRONIKKEN HER: Hva er en svært dyktig utvikler verdt?

Rammeavtaler

Computerworld har tatt en runde blant de største konsulentselskapene i Norge og spurt om de tar hensyn til effektivitet når de lønner sine utviklere.

- Vi gir høyere lønn til våre dyktigste utviklere. Grunnlaget for dette er basert på Accentures performance-system, som forøvrig gjelder alle ansatte i selskapet, forteller Andreas Rømming som er leder teknologiområdet i Accenture.

- Vi innhenter målinger på prosjektene den enkelte har deltatt på gjennom året. Deretter sammenlignes innsatsen innbyrdes hvert nivå og de dyktigste får høyere score som gir ekstra kompensasjon og høyere totallønn. Nivået varierer alt etter hvor man er på karrierestigen, men det er både en hyggelig og god påskjønnelse.

Administrerende direktør Ola Furu i Capgemini sier de at de ikke opplever at forskjellen er så enorme som eksemplet i kronikken viser til.

- Men det er klart vi ser individuelle forskjeller i forhold til prestasjon. Samtidig jobber utviklerne i team, og gode teamsammensetninger har en tendens til å gjøre hverandre gode, hvor de flinkeste drar med seg dem som er mindre erfarne, sier Furu.

- Går det an å overbevise kundene om å betale ekstra for de svært dyktige?

- I mindre grad. Disse tjenestene kjøpes i stor grad over rammeavtaler, kanskje for stor grad. Personlige egenskaper og inntrykk er ikke like lett å presentere i en CV, sier Furu.

Differensierer

Heller ikke HR-direktøren i Steria ser en åpenbar mulighet til å få mer for de beste på grunn av rammeavtaler.

- Ja, det er mulig. Men i mange tilfeller, spesielt i offentlig sektor, er det inngått rammeavtaler med avtalte timepriser - da er det en utfordring å differensiere, svarer Solfrid Skilbrigt i Steria.

- Kan en systemutvikler tjene fem ganger mer enn en annen?

- Nei, det kan de ikke hos oss. Vi har høyt utdannede konsulenter som alle har en god lønn og som presterer godt, sier Skilbrigt.

Olav Furu ser også utfordringer med store lønnsforskjeller.

- Nei, det ville ødelegge all troverdighet og fundament for prinsipper om kompetansedeling i team og samarbeid. Vi vil styrke alle våre utviklere til å bli enda bedre, og den beste måten å gjøre det på er å oppmuntre til kompetansedeling. Vi ser også at flinke utviklere tiltrekker seg andre flinke utviklere og samtidig får de andre rundt seg til å prestere bedre. På den måten bygger vi gode fagmiljøer, sier sjefen i Capgemini Norge.

Men det betyr ikke at det ikke lønnes etter hvor bra utviklerne yter.

- Det er individuelle forskjeller i lønn på samme nivå avhengig av prestasjon, vi har også en bonusmodell som gjenspeiler forskjeller i ytelse, sier HR-direktøren i Steria.

IT-Karriere