Easybring casher inn

Easybring casher inn

Det nettbaserte transportselskapet Easybring har fått full etablererstøtte av Innovasjon Norge.

- Vi ser på støtten som en bekreftelse på at vi treffer noe riktig i den digitale økonomien, sier Erland Bakke. Han er administrerende direktør i Easybring og forteller i en pressemelding at støtten ble mottatt med stor glede.

Easybring utvikler en mobiltjeneste der brukerne tjener penger på å ta med seg ting for andre, når de uansett skal et sted. Et distribuert transportselskap, om du vil.

Utnytter ledig kapasitet

Innovasjon Norge opplyser overfor Computerworld at tilskuddet er på 800.000 kroner.

- Tjenester for smartere bruk av ressurser og ledig kapasitet er en av hovedtrendene vi ser i årene som kommer, sier senorrådgiver Tove Ingebretsen i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge mener Easybring både har nødvendig kompetanse og gjennomføringsevne for å kunne lykkes i dette markedet.

Selskapet, som blant annet frontes av bloggeren Heidi Nordby Lunde, er for tiden i en rettstvist med Posten Norge over merkenavnet.

Les om:

IT-Karriere