- EDB går over lik i kostnadskutt

- EDB går over lik i kostnadskutt

El og it-forbundet raser etter at EDB skal kutte pensjonen.

EDB kunngjorde onsdag at de vil kutte 100 stillinger, og endre pensjonsvilkårene for de som får beholde jobben.

LES OGSÅ:

EDB sparker 100 nye ansatte

Dagens ytelsesbaserte pensjonsordninger skal erstattes med en innskuddsbasert ordning.

"Gjennom den nye ordningen får selskapet større forutsigbarhet og reduserte kostnader" skriver selskapet i en børsmelding.

Dette reagerer El og it-forbundet sterkt på.

- Over lik

I en melding fra konsernutvalget i Telenor, selskapet som er majoritetseier av EDB, raser de mot det de ser på som "angrep mot de ansattes pensjonsvilkår".

"EDB går nærmest ”over lik” i sine angrep på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Nå angripes pensjonsvilkårene igjen, og det bare to år etter at man forsikret at man ikke hadde noen ambisjoner om å endre disse" skrives det i meldingen signert Per Gunnar Salomonsen.

"Ansattes langsiktige investeringer i sin egen pensjon endres av EDB konsernet for å pynte seg for børsen. Majoritetseier Telenor lar det skje" skriver han videre.

I meldingen som gikk ut til pressen fra EDB, forsikres det om at det skal bli kompansert for de som måtte tape på den nye pensjonsordningen. Denne kompansjonen er ikke nok for konsernutvalget, som er usikre på hvem dette skal gjelde for, og hvor mye man eventuelt får.

- Ikke respekt

Ifølge Salomonsens melding har EDB hatt en innskuddsordning for de ansatte som måtte ønske det, men El og it-forbundet har ikke villet gå inn på spørsmålet om en slik ordning for alle ansatte "før en tvist mellom flere av foreningene og bedriften om pensjonens avtale status er avklart mellom hovedpartene i arbeidslivet".

De provosers nå over at EDB har gått for en slik ordning, ettersom ordningen ifølge dem vil straffe de som har vært ansatt lenge i selskapet. De mener dessuten at de ikke har fått vært med i en drøfting av spørsmålet, men kun et "proforma informasjonsmøte hvor tillitsvalgte ikke fikk anledning til å sette seg inn i sakene på forhånd".

"Det er normal respekt for spillereglene at uenigheter om status til en avtale avklares først før man går på innholdet. En slik respekt finnes tydeligvis ikke i EDB" mener Salomonsen.

"I tillegg oppfatter EL & IT forbundet denne prosessen som klart i strid med hovedavtalen LO – NHO og den drøftingsplikten som ligger der".

Konsernsjef Endre Rangnes i EDB forsvarer kuttene med dårligere tider.

- EDB har vært gjennom et halvår preget av lavere etterspørsel i IT-tjenestemarkedet, sier Rangnes.

- Markedet vil fortsatt være krevende i andre halvår av 2009, spesielt innen konsulentområdet, men vi tror det største fallet i etterspørsel er bak oss.

Også under siste kutterunde reagerte de ansatte på det som skjedde, og mente seg urettferdig behandlet.

LES OGSÅ:

Ansatte raser etter EDB-kutt

Les om:

IT-Karriere