Én av fem it-folk er kvinner

Én av fem it-folk er kvinner

Oda-nettverket har gjennomført en undersøkelse for å finne ut hvor mange kvinner norsk it-bransje huser.

TNS Gallup har gjennomført en undersøkelse på vegne av Oda-nettverket for å få tallfestet hvor mange kvinner det er i norsk it-bransje.

Tallet er 19 prosent. Undersøkelsen viser også at majoriteten av kvinnene i it-bransjen ikke jobber direkte med IT-relaterte stillinger, skriver Oda-nettverket i en pressemelding.

Nettverket trodde det var flere, og mener det nå må tas grep.

- Dette er for dårlig! Vi trodde vi hadde kommet mye lenger i arbeidet med å få flere kvinner til it-bransjen. Det er første gang vi gjennomfører denne undersøkelsen og resultatene er skuffende, sier leder for Oda-Nettverk, Anne Gretland.

«Vi ønsker å oppfordre flere kvinner til å velge it-bransjen. Søknadsfristen for opptak til høyere utdanning er 15.april,» skriver Oda-nettverket i pressemeldingen.

Undersøkelsen ble gjennomført på internett i januar.

Mens det er 19 prosent kvinner som jobber i it-bransjen, er det 25 prosent kvinner som «jobber med it,» ifølge undersøkelsen.

Nerdete

Her er tall fordelt på jobbkategori ut fra de 19 prosentene, andelen kvinner i parantes:

 • Utvikling eller programmering (8%)
 • Øverste leder (10%)
 • Drift og infrastruktur (12%)
 • Ledelse (16%)
 • Salg/markedsføring (42%)
 • "Annet" (39%)

Prosentandelen er altså tynn særlig på utvikling og drift.

- Vi må avlive myter om at IT-bransjen kun er for nerder og at alle roller er tekniske. Allerede på ungdomsskolenivå må rådgivere ved skolen engasjere og få frem mangfoldet av muligheter for eksempel innenfor salg, markedsføring og ledelse, i tillegg til tekniske stillinger, sier Gretland.

- Vi trenger flere synlige kvinner, både i pressen, i sosiale medier og i forbindelse med rekruttering. IT-bransjen er blitt mer attraktiv for kvinner de siste årene, og vi vil fortsette med å bidra til kompetanseheving, rekruttering og gjøre kvinner i bransjen mer synlig.

Tiltak

Oda fremhever enkelte samarbeidsbedrifter som har tatt tiltak. Her er hvor det har ført dem, kvinneandel og eksempel på tiltak i parantes:

 • Sogeti (43%, har en høy kvinneandel i ledelsen, og setter fokus på kvinneligere ledere og kvinnelige rollemodeller)
 • IFS (32 %)
 • Tieto (30%, har fokus på ansettelse av flere kvinner generelt i selskapet og å skape dynamikk i teamene. De bruker teknologi aktivt for å tilrettelegge for en enklere hverdag med mindre reising)
 • Software Innovation (28%, fronter sine kvinnelige traineer i rekrutteringsprosessen for å kunne tiltrekke seg flere kvinner)
 • Microsoft (27%, hadde ingen kvinnelige søkere til en teknisk rolle, men ved å endre ordlyden i annonsen fikk de plutselig mange)
 • HP (25%, har et kvinneprogram som heter KMI som skal iverksette tiltak og aktiviteter for å beholde de kvinnelige ansatte og rekruttere nye kvinner til HP)
 • Evry (23%, har gjennom sine jobbannonser oppfordret kvinner til å søke, noe som har resultert i flere kvinnelige søkere)
 • CA (23%, sørger for å ha minst en kvinne på utvelgelseslisten for enhver stilling)
 • Steria (23%, engasjerer med jenter på NTNU og jentenettverket ADA, både for å tiltrekke jenter til data generelt og til Steria. De har også interne kvinnenettverk som tiltak for å skape trivsel og erfaringsutveksling)
 • Cisco (16%)

Les om:

IT-Karriere