En reise som aldri slutter

En reise som aldri slutter

INTERVJUET: Morten Thorkildsen er stolt av mye IBM står for, ikke bare at selskapets globale «Center of Excellence» ligger i Stavanger. Men han vil ikke ha for mange på kontoret.

- Men når jeg er ute på Rosenholm, synes jeg det er så lite folk i det store bygget deres?

- Vi er ute hos kundene våre. Er det mye folk inne, blir jeg bekymret. Tidigere var det flere medarbeidere som jobbet inne på kontoret.

Dette henger sammen med den form for virksomhet vi driver, som i stadig større grad dreier seg om å skape verdi sammen med kundene.

Noen produkter utvikler seg til å bli «commodities» hvor konkurransen går mer på pris og ikke differensiert teknologi, mens IBM fornyer seg ved å bevege oss stadig høyere opp i verdikjeden hos kundene.

- Mye av teknologien som IBM har funnet opp, som harddisken, pc-en, kassa-apparatene, er blitt hyllevare. IBM er flinke til å fornye seg selv, og kan til og med forlate egne oppfinnelser etter at disse blir “overmodne”. Det er en reise om aldri slutter. Vi har stadig stor fokus på produkter, men veldig fokusert innen servere og lagring, og da gjerne med smarte løsninger med innebygget “intelligens”.

- Også en del tjenester blir etterhvert hyllevare, særlig de enkleste som for eksempel “helprunnere” på arbeidsplassene.

- Før trengte du en rådgiver på besøk for å løse noe som nå løses enklere, kanskje helt automatisert. Våre konsulenter jobber nå mer med anvendelse av integrerte løsninger i forskjellige bransjer. Og det er ikke noe du får kjøpt på Elkjøp, men det blir ofte til i dialog med kunden.

- Eksempler på dette er innen energisektoren, olje og gass og ikke minst helse hvor man ser på bruk av informasjon for å avdekke hvordan sykdomsutbrudd kan utvikle seg, eller gi bedre diagnoser.

- «Smarter Planet» er et IBM-begrep. Hva legger dere i det?

- Det er hvordan vi ser løsninger bli instrumentert, sammenkoblet og mer intelligente i ulike bransjer og samfunnssammenhenger. Vi tenker oss smarte byer som kan styres ut fra en rekke datakilder fra trafikksensorer til sosiale medier. Eller at oljeutvinningsanlegg til sjøs overvåkes og driftes fra land. For ikke å snakke sykehus. Det dreier seg om å sy sammen mye mer i sann tid og skape bedre utnyttelse av ressursene.

- IBM og navn er jo et kapittel for seg selv. Her hadde dere tidenes merkevare for stabilitet i AS/400, så ble det til i-Series, System i og nå bare «i». Hvorfor?

- Det har litt med historie å gjøre. Kjøper du teknologi fra IBM, skal du være trygg på at du kan følge med uten å måtte bytte ut alt. Se på Power System, som har vært med i mange år, men som hele tiden videreutvikles. Og i fjor kom vi med Pure System, som er maskinvare og programvare integrert i ett intelligent system som er spesialisert til oppgaven.

- Før hadde vi veldig mange produkter. Vi drev med mye for mange. Nå har vi ryddet opp og har hovedpillarer vi bygger rundt. Men vi har fulgt med kunder i over en mannsalder som fortsatt bruker samme arkitektur som de startet med, og kanskje de samme applikasjonene -- mange er opptatt av det. De får imidlertid hele tiden fornyet systemene.

- Forskjellen fra åttitallet er at den gangen var det et en-til-en-forhold mellom selger og kunde. Selgeren solgte alltid direkte fra IBM til kunden. Nå er det andre modeller, vi markedsfører bredt gjennom partnere og har et stort økosystem med over 400 partnere av forskjellig slag. Fra de helt store til nisjepartnere, som for eksempel bare jobber mot detaljhandel eller byggevarer.

- Før var det IBM som skulle definere alle standarder også?

- Vi var nødt til å ha egne formater og protokoller fordi det ikke fantes noen standarder. Jeg jobbet i 1986 i avdelingen INS, og der drev vi med verdiøkende tjenester på nett. Men det var IBMs eget nett. Man piloterte avanserte løsninger som lå langt foran sin tid, for eksempel elektronisk handel innen musikk. På 80-tallet! Mange år for tidlig ute, men vi måtte bruke våre egne protokoller. Dette snudde på nittitallet og vi går nå selvsagt hundre prosent for åpne standarder.

- Det er ikke alt det er riktig å konkurrere på. Det kan være mer viktig å få mest mulig utbredelse og bred anvendelse.

- Kunder, partnere, leverandører, myndigheter og forbrukere skal kunne snakke med hverandre. Det krever åpne standarder. Og det igjen skaper mulighetene jeg snakker om når det gjelder Smarter Planet, at vi kan gå inn i bransjer som olje og gass, hvor vi er pådriver innen åpne standarder.

- Du nevner olje og gass, hva er det IBM byr energibransjen ut over verdens største datamaskiner?

- Integrerte løsninger som for eksempel kan bidra til økt utnyttelse av kraftnettet og mindre svinn av kapasitet. Kombinasjonen av it og energi gir mange nye muligheter. Innen olje og gass er det mange kontrollsystemer for hver enkelt funksjon, for hver enkelt komponent. Nå jobber vi med å integrere all denne informasjonen og samle inn, integrere og visualisere den for bedre, raskere og sikrere beslutninger.

- Den største utfordringen alle våre kunder har, uansett bransje, er å få tilgang til informasjonen de trenger for å gjøre jobben sin bedre.

Intervjuet

Navn:

Morten Thorkildsen

Stilling:

Administrerende direktør i IBM Norge

Aktuell:

Ambassadør for it i energibransjen

Les om: