Enorm rekruttering i Oracle

Enorm rekruttering i Oracle

Oracle skal ansatte nye medarbeidere på tvers av EMEA, også i Norge.

Oracle skal nå ansette hele 1700 nye folk i region Europa, Midt-Østen og Afrika (EMEA).

- Jeg kan bekrefte at vi ansetter både i Norge og i resten av Norden, sier Hans Olav Hamran, øverste sjef for Oracle i Norden.

63

I Norge er det utlyst totalt 63 nye stillinger på alle nivåer fra nyutdannede til senior selgere og pre-sales konsulenter, samt i Oracle Direct.

- 1700 nye medarbeidere vil bidra til ytterligere vekst på tvers av alle linjene våre i EMEA-virksomheten, og gjenspeiler behovet som eksisterer for vår ende-til-ende-levering av maskinvare og programvare som er designet og utviklet for å fungere sammen. Innsatsen har vist seg svært populær hos våre kunder, og den veksten som har resultert gir oss en mulighet til å skape flere arbeidsplasser i hele regionen, forklarer Hamran.

Utfordringer.

Han er stolt av å arbeidemed noen av de største og mest innovative selskaper i verden og håper søkerne er folk som er begeistret for de utfordringene dette gir.

Oracle jobber med de største og mest innovative organisasjonene, inkludert hele Fortune 100.

Les om:

IT-Karriere