Evry etablerer nytt selskap

Evry etablerer nytt selskap

Vil tilby finansiering til kunder i Norge og Sverige.

Evry vil tilby finansieringsløsninger til kunder og etablerer derfor egne selskaper i Norge og Sverige. Evry ønsker å tilby større fleksibilitet, forutsigbarhet og enkel administrasjon av finansieringen av it-prosjekter for kunder, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Evry Financing skal tilby et bredt spekter av finansielle tjenester og i kombinasjon med selskapets øvrige tjenesteportefølje bidrar dette til at Evry kan ta et totalansvar for kundens behov på it-siden, mener selskapet.

Tilbyr finansiering

Evry Financing omfatter finansiering av maskinvare, programvare og tjenester som kan tilbys som en totalløsning. Finansieringen skal også tilbys som en "pay-as-you-grow"-tjeneste, og selskapet tilbyr et bredt spekter av tjenester blant annet prosjektfinansiering, salg og leie, operasjonell og finansiell leie og "client as a service".

- Vår målsetting med etableringen av Evry Financing er å bidra til at våre kunder kan realisere gode it-prosjekter eller løsninger i dag, og at de får kostnader som samsvarer med prosjektet eller inntjeningen. Denne nye tjenesten gjør at Evry får et bedre og bredere tjenestetilbud i både Norge og Sverige, sier Terje Mjøs, konsernsjef i Evry.

Selskapet sier kundene stadig oftere spør om finansieringsløsninger, og at årsaken er at de i økende grad ønsker å fokusere på kjernevirksomhet. Evry mener kundene er blitt mer bevisst på de totale administrasjonskostnadene knyttet til investeringer i it-relatert utstyr.

En annen viktig driver for veksten er behov for forutsigbarhet og et ønske om at kostnadene følger prosjekt eller inntjening knyttet til sine it-engasjement, mener Evry.

Evry Financing AS er etablert i Norge og en tilsvarende etablering vil skje i Sverige i løpet av andre kvartal 2013.

Oppstarten skjer i samarbeid med Acento som har lang erfaring på området. Evry kan tilby alt fra rammeavtaler som dekker årlige behov for it-investeringer til skreddersydde tilbud.

IT-Karriere