Få er klare for efaktura

Få er klare for efaktura

1. juli 2012 skal leverandører til statlige virksomheter sende elektroniske fakturaer. Men få er klare, mener Olav Lindberg i Basware.

Olav Abel Lindberg, salgsdirektør i Basware, er glad for at Difi har hjemlet det regulatoriske tilknyttet efakturakravet i et rundskriv til alle statlige virksomheter.

Men han påpeker at selv om mange av de statlige virksomhetene er nå klare for å motte efaktura, så er det fortsatt flere som henger etter.

Lite informasjon fra staten

Lindberg mener at det så langt har kommet for lite informasjon om efaktura fra staten til de mange leverandørene.

- Hva gjør staten for å markedsføre dette? Difi sier ingenting, og har lagt opp til at vi må informere leverandørene i samarbeid med våre mottakerkunder, sier Lindberg.

Han forteller at Basware setter seg ned med kunden, som for eksempel Stortinget, og identifiserer og kontakter hver enkelt av kundens leverandører.

Men fortsatt er det veldig få offentlige virksomheter som stiller krav til efaktura, selv om fristen bare er noen få måneder unna.

- De er riktignok ikke forpliktet til det, da kravet gjelder for kontrakter som inngås etter 1. juli. Det oppfattes derfor at det er en overhengende fare for at noen statlige virksomheter kan presse igjennom noen abnudsforespørsler for å styre unna kravet fra 1. juli, mener Lindberg.

Stor interesse

I forrige uke samlet temaet over 500 personer til efaktura-seminar på Oslo Plaza. Lindberg og Basware var tilstede.

- Vi synes Difi har gjort en fantastisk jobb med å få i gang standardisering, og bare det at det kom over 500 på forrige seminar er bra, sier Lindberg.

Han sier det fortsatt er en del å gjøre på den statlige mottakersiden, men at det store temaet er leverandøraktivering.

- Difi har vært flinke til å tydeliggjøre overfor det offentlige hva de stiller av krav, men vi ser at de ikke har vært like flinke overfor det private næringslivet gjennom å bistå norske bedrifter som berøres av efakturainnføringen, sier Lindberg.

Han fortsetter med å si at dermed settes norske bedrifter litt i skyggen, og mange leverandører er fortsatt ikke klar over hvilke krav som stilles, og hvordan de skal forholde seg til disse.

- Leverandørene har behov for kunnskap om hva de skal gjøre, og hvem de skal kontakte for å få efaktura på plass. Standardisering kan være smertefullt, men det er helt nødvendig, sier Lindberg.

Basware har egne team som bare har i oppdrag å aktivere efaktura på vegne av selskapets kunder som er koblet opp som mottakere.

Han legger til at det akkurat nå gjøres mer på dette området i Norge enn i noe annet land, og det er han fornøyd med.

- Vi har virkelig fått fart på det, sier Lindberg.

IT-Karriere