Færre vil ha utviklere

Færre vil ha utviklere

Nye Nav-tall er ikke hyggelig lesning for arbeidssøkende programmerere og ingeniører.

I nye tall fra Nav, utført blant 14.000 norske arbeidsgivere, kommer gruppen «systemutviklere og programmerere» langt ned.

Statistikken handler om hvor etterspurte forksjellige yrker er i 2009. Etterspørselen etter systemutviklere og programmerere har rast fra 2000 i 2008 til 500 i 2009, en nedgang på 75 prosent.

Dermed ligger yrkesgruppen på plass nummer 21 i statistikken.

- Dette er en av yrkesgruppene hvor det fortsatt er mangel, men nedgangen er sterk. Behovet for ansatte har gått ned for mange yrker, også i IKT-sektoren, sier Stein Langeland, avdelingsleder i Nav, til Computerworld.

Nede i null

Også for dataingeniører og teknikere er tallene svært dårlige. Det er ifølge undersøkelsen ingen som ønsker slike i år, ned fra 500 i fjor. Service- og telemontører vil heller ingen ha, ned fra 400 i fjor. Samme gjelder sivilingeniører innen elektronikk og telekommunikasjon, ned til null fra 250.

- Men hos ikt-folk generelt er ikke ledigheten så høy, den er på 1,3 til 1,4 prosent, med 1165 personer registrert som arbeidsledige hos Nav. Det er en økning på 67 prosent siden i fjor, sier Langeleand.

Hos befolkningen generelt er ledigheten for tiden 2,6 prosent.

Økt ledighet fremover

Abeidsmarkedssituasjonen for it-folk er egentlig som forventet hos Nav, ifølge Langeland.

- Det har sammenheng med konjunkturomslaget. Det er flere arbeidsledige og ikke så stort behov for å sette ut jobbannonser. Dermed blir ofte folk ansatt direkte, og det blir færre stillinger og større konkurranse om de jobbene som står igjen.

- Vil tallet for arbeidsledige i sektoren fortsette å øke?

- Det blir økt ledighet fremover, også i ikt-sektoren, men vi har ingen konkrete anslag for hvor høy ledigheten vil bli for denne yrkesgruppen, sier Langeland.

På den annen side er selgere i detaljhandel, som også kan innebære selgere av it-ustyr, fortsatt etterspurt. Etterspørselen har til og med gått opp, fra 1250 til 1850 etterspurte fra 08 til 09, og ligger på andreplass i statistikken over etterspurte.

(Selve statistikken denne saken er basert på finner du på pdf-side 13 og 14 her)

Les om:

IT-Karriere