Fant ikke ny Difi-sjef

Fant ikke ny Difi-sjef

Fornyingsdepartementet har ennå ikke greid å erstatte Hans Christian Holte. Nå utsettes fristen til etter valget.

Skoene til Hans Christian Holte ser ut til å være vanskelige å fylle.

Jakten på hans etterfølger som sjef for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har pågått i sommer, men har ikke gitt gode nok resultater. Nå har Fornyingsdepartementet forlenget fristen med over en måned.

- Departementet ønsker en ny utlysning for å få enda mer oppmerksomhet om denne viktige stillingen, skriver kommunikasjonsrådgiver Heidi Egede-Nissen i Fornyingsdepartementet i en epost til Computerworld.

Fjerner utdanningskravene

Samtidig endrer de på utlysningsteksten.

- I den opprinnelige kunngjøringen er det stilt krav om høyere utdanning, uten at det er spesifisert hva dette dreier seg om. I den fornyede kunngjøringen presiserer vi at det dreier seg om høyere utdanning på master-/hovedfagsnivå, men at særlig relevant erfaring i enkelte tilfeller kan oppveie kravet til utdanning.

Vanskelig å ansette nå

Abelia-leder Paul Chaffey mener det er klokt av departementet å utsette fristen til etter valget.

- Det er klart det ikke er fristende å ta en slik jobb rett før valget, sier Chaffey.

Han tror mange søkere, og særlig de mest aktuelle, vil vegre seg for å takke ja til en sånn posisjon når et mulig regjeringsskifte er kun kort tid unna.

- Dette er jo et område man kan tenke seg at en endring i Regjeringen kan gi en forandring, sier han.

Den tidligere SV-politikeren mener det er en uting å gjøre viktige ansettelser rett før et valg.

Likevel tyder lite på at det er sånne grunner til at posten ikke er besatt.

- Det kan jo være de ikke fikk så gode søknader som de ønsket, sier Chaffey til Computerworld.

Konstituert direktør

Utsettelsen innebærer også ekstra tid for den sittende Difi-sjefen, som er tidligere SV-politiker i Oslo.

Hun har vært konsituert direktør siden Hans Christian Holte gikk av, men vil ikke kommentere jakten på etterfølgeren.

- Vi bare står på, sier hun.

Lassen forteller at Difi i høst jobber mest med anskaffelsen av digital postkasse, å bygge tilsynsfunksjoner for universell utforming, samt å bygge opp et miljø for informasjonssikkerhet.

- Uansett hvilken regjering som kommer, så vil det være oppgaver vi bør gjennomføre. Og særlig på digitaliseringsområdet vil det jo være nok å ta av, sier Lassen til Computerworld.

IT-Karriere