Får nye verktøy ut av krisen

Får nye verktøy ut av krisen

Datagrunnlaget for kriseløsning er der, men gode verktøy må til å hente ut vekstdata.

I en virksomhet er det gjerne flere steder hvor det lagres virksomhets- og treddata, selv etter at et virksomhetssystem/erp-system er innført. I krevende tider er dette det brede datagrunnlaget som blir viktig som grunnlag for endringer. Det er ikke uventet intensivert kostnadsjakt som gjelder. Da blir et forretningsanalyseverktøy viktig for å utnytte opplysningene man har bedre.

- Bedrifter jakter på flere typer kostnader, ikke nødvendigvis de som innebærer nedbemanning, sier Terje Kaasa, salgs- og markedsdirektør Agresso.

- Mer effekt i nye prosjekter, verifisering av og veiing av prosjekter opp mot hverandre, effektiv organisasjon og tiltak for å redusere sykefravær er viktig faktorer.

Samarbeid

Agresso innleder samarbeid med Stavanger-baserte Corporater, etter at begge selskap oppdaget at de hadde mange felles kunder. Corporater er forretningsanalyseverktøy på linje med SAS Institute og IBM Cognos. Sammen med erp-dataene til Agresso, og andre datakilder i bedriften, gir dette Agresso-kunder et samlet analysegrunnlag for krisehåndtering.

LES OGSÅ: It-sjefene satser på BI-løsninger

- Spesielt smb-ene har mye å hente her, understreker Kaasa.

- Store bedrifter har gjerne etablerte BI-løsninger, mens de mindre har dataene og mangler verktøyene for å ta dem effektivt i bruk. Nå bygger vi bedre evne til strategisk tenkning for alle kunder.

Agresso har også nettopp blitt kåret til markedsleder i den delen av erp-markedet som kalles ppm, økonomisk prosjektstyring. Slike systemer skal gjøre prosjekter bedre i planlegging og gjennomføring, inkludert å veie prosjekter med kostnader og risiko mot hverandre.

- Dette er systemer som typisk støtter prosjektorienterte virksomheter og kompetanseindustrien, sier Kaasa.

Gjøre endringer selv

For Agresso er det også viktig å framstå med en erp-løsning som gir rom for raske endringer og tilpassinger i virksomhetsdriften. En rapport fra CFO Research i mai viste at mange erp-kunder gruer seg for å gjøre endringer, selv om forretningsmiljøet har endret seg. Rapporten var støttet av Agresso.

Hovedgrunnene var komplekse systemer med uoversiktlige konsekvenser av endringer, det andre var høye kostnader med å få endringer utført. Slike kostnader er for eksempel konsulenttimer og kostnader med å ta systemer ut av produksjon.

- Vi mener at Agresso har den smidigheten som gjør at bedrifter kan justere erp-modellen i fart, uten å ha motforestillinger mot dette på grunn av høye endringskostnader, sier Kaasa.

- Nå skal vi heller ikke hevde at alt kan endres på 1-2-3 med Agresso. Men kompetente brukere kan gjøre mange endringer i Agresso når forretningsmiljøet endrer seg.