Fare for mellomlederflukt

Fare for mellomlederflukt

Seks av ti mellomledere vurderer å forlate jobben sin, viser ny undersøkelse.

- En viktig driver for jobbengasjement er involvering og medbestemmelse. Det er viktig at medarbeiderne får gi innspill til strategi og ledelse og det må være ekte, sier Yvonne Fosser, personaldirektør i HP Norge

I en undersøkelse utført av Great Place to Work på vegne av organisasjonen Lederne, oppgir 64 prosent av 1600 deltakere at de ikke regner med å bli i jobben de har nå i lang tid fremover.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne, organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte, har sett utviklingen i norsk arbeidsliv i lang tid, men er likevel overrasket.

- Vi vet at mellomledere opplever mye press, særlig fra toppledelsen. De har vanskelig for å bli hørt, og ofte får de ikke myndighet som står i forhold til det ansvaret de har, sier Brekke i en kommentar om undersøkelsen.

Manglende støtte

Blant de viktigste årsakene til misfornøyde mellomledere dårlig forhold til nærmeste leder, arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter, kolleger og ledelse.

For eksempel mener bare litt over halvparten (56 prosent) av deltakerne i undersøkelsen at de får den støtten de trenger for å utøve godt lederskap, og under halvparten (43 prosent) mener ledelsen viser interesse for dem som person, ikke bare som ansatt.

Rundt halvparten av mellomledere oppgir også at de føler det er vanskelig å stille spørsmål til ledelsen, og de savner tydelige svar. Jannik Krohn Falck i Great Place to Work påpeker at det er viktig for alle mennesker å bli sett og hørt og ikke oppleves som en brikke eller "bare en ansatt".

- Det er viktig å føle at man blir respektert, og involveres i beslutninger som påvirker arbeidssituasjonen, påpeker Krohn Falck.

Må involveres

Fosser forteller at ledelsen i HP oppfordrer sine medarbeidere til å tenke selv, og fritt komme med forslag, problemer og løsninger.

- Det er viktig for oss at de skal føle at ledelsen er rettferdig og åpne. Dette er jo slikt som det ikke koster noe å gjøre noe med. Medarbeiderne skal føle at de bygger en katedral, ikke bare bærer en sten fra ett sted til et annet, sier Fosser, som mener det er viktig å spørre hva folk vil.

- Det er veldig viktig at lederne spør hva den enkelte blir motivert av og blir kjent med de enkelte.

Dette er helt essensielt i kunnskapsbedrifter som setter innovasjon i høysetet, mener hun.

Fosser legger til at det ikke bare er lederne som skal motivere medarbeiderne, det er også viktig at medarbeidere motiverer seg selv og legger til rette for motivasjon av hverandre.

- Jeg tror det er slutt på det at hver enkelt skal bli servert. Lederne skal tilrettelegge for motivasjon og trivsel, men hver enkelt må bidra og ta ansvar for sin utvikling og motivasjon. Det blir lite motivasjon av å sitte og vente på å bli motivert av lederen. Men det viktigste er å bli sett og hørt, og å føle at du har en verdi for selskapet, avslutter Fosser.

Hva mener du? Blir du sett og hørt i jobben din, og får du støtten du trenger i arbeidet?

Les om:

IT-Karriere