Fastklemt mellom jobber

Fastklemt mellom jobber

Karantenetid gjør det vanskeligere å bytte jobb i it-bransjen.

Arbeidsgivere pålegger stadig oftere lang karantenetid ved arbeidstakeres jobbskifter. Det er ikke uvanlig med et halvt år på gjerdet om du skal over til en konkurrent, men problemene oppstår når man skal definere hvem som egentlig er en ”konkurrent”.

Dagens Næringsliv forteller i dag historien til Vegar Forberg som for noen måneder siden ønsket å forlate Sirius IT (tidligere TietoEnator) til fordel for et mindre, nystartet selskap. Hans gamle arbeidsgiver henviste til kontrakten og påla Forberg seks måneder i karantene før han kunne begynne i ny stilling. Det lille it-selskapet kunne ikke vente så lenge med å få på plass en ny sjef og jobben glapp.

- Da jeg skrev under tenkte jeg at ”konkurrende virksomheter” var selskaper av samme størrelse som TietoEnator. Men jeg forstod fort at det gjaldt så å si alt i it-bransjen. Da det dukket opp et svært fristende tilbud om sjefsstilling i et mindre nystartet, norsk it-selskap, måtte jeg takke nei, sier Forberg til avisen.

Forberg føler seg straffet for at han besitter kunnskap og har lært noe.

Administrerende direktør Bjørn Eidem i interesseorganisasjonen Siviløkonomene vil ta karanteneproblematikken opp med Arbeids-og inkluderingsminister Bjarne Haakon Hanssen. DN skriver at Eidem ønsker en lov hvor arbeidsgiver må dokumentere begrunnelsen for å legge begrensninger på arbeidstakerens jobbskifte.

Les om:

IT-Karriere