Fem millioner flere mobilkunder

Fem millioner flere mobilkunder

Resultatet går ned, men Telenor-sjefen er likevel fornøyd.

Telenors første kvartal ga Telenor 24 milliarder kroner i omsetning, noe mindre enn i fjor da den havnet på 24,6 milliarder.

Også resultatet er mindre. I år sitter de igjen med én milliard kroner etter skatt mot 1,6 milliarder samme periode i fjor.

Men Telenor sier seg likevel fornøyd.

Sterk kontantstrøm

- Telenor-konsernet startet året med et sterkt kvartal, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor i en pressemelding.

- Trendene i Asia og Norden er positive, og jeg er glad for å se at Telenor-konsernet igjen hadde oppsving i organiske inntekter. Kontantstrømmen fra driften var nesten fem milliarder kroner som følge av sterke resultater og god kapitaldisiplin.

Telenor sikret seg fem millioner nye mobilabbonenter de siste tre månedene, og er nå oppe i 179 millioner abonnenter.

Fornøyd med India

Baksaas tillegger mye av æren for Telenors "sterke kvartal" den positive mobilutviklingen, både i Norden og resten av verden.

- I det siste året har vi sett økt etterspørsel etter brukervennlige smart-telefoner, som genererer økning i både mobil datatrafikk og inntekter, sier toppsjefen, som også er fornøyd med driften i India.

- Vi er tilfreds med å se at utrullingsaktivitetene fortsetter i høy hastighet i India. Nettverkskvaliteten er allerede høy i de sirklene vi har lansert, og 180.000 utsalgssteder og om lag 2.500 ansatte er på plass for å støtte Uninors markedsutvikling.