Fire av ti kan ingenting om it

Fire av ti kan ingenting om it

Mangelen på it-kunnskap truer Europas konkurransekraft. Nå presenterer EU-kommisjonen en handlingsplan for å komme problemet til livs.

I følge tall fra EU mangler 37 prosent av befolkningen i medlemslandene it-kunnskaper, og mer enn 60 prosent som bare har gått grunnskole, mangler grunnleggende forståelse for it. Det har ført til at EU reagerer, og legger frem et forslag til en langsiktig handlingsplan for å heve it-kompetansen blant innbyggere i Europa.

Mangelen på kunnskap skaper en digital kløft som gjør at mange ikke får anvendt seg av e-handel og e-forvaltning fullt ut, mener EUs it-kommisjonær, Viviane Reding.

- Mangel på kvalifisert arbeidskraft innen informasjons- og kommunikasjonssektoren sinker utviklingen av ny teknologi, sier Reding.

Press fra Asia
Særlig konkurransen fra Kina og India øker presset på å holde et høyt kunnskapsnivå i Europa. Nesten en femtedel av alle ansatte i EU kan potensielt påvirkes ved utflyttingen av it-tjenester. Men jo mer spesialisert kompetanse som finnes i Europa, jo vanskeligere er det å flytte den, sier EU-kommisjonen i sitt forslag.

LES OGSÅ: Spår lavere it-vekst i Norge

EU-kommisjonen understreker at det er viktig å få høyt utdannede innvandrere til å besette stillinger i Europa, og etterlyser en felles strategi for dette for alle medlemslandene. EU vil få landene til å produsere årlige rapporter over hvordan tilgangen og etterspørselen etter it-kompetanse er.

Forslaget tar også opp viktigheten av å reklamere for naturvitenskaplige utdanninger, særlig for jenter.

Målet er å halvere den digitale kløften innen 2010.

Les om:

IT-Karriere