Fire av ti kappet it-budsjetter

Fire av ti kappet it-budsjetter

42 prosent av it-sjefer kuttet i it-budsjettene sine første kvartal i år, viser ny undersøkelse. Men de færreste tror på flere kutt.

Totalt 77 milliarder dollar mindre, er svaret fra 900 it-sjefer verden rundt som Gartner har spurt om sine budsjetter fra første kvartal i år. I snitt har budsjettene sunket 4,7 prosent, mot 0,16 prosent forespeilet i en Gartner-undersøkelse utført på tampen av fjoråret.

42 prosent har kuttet i sine budsjetter, fire prosent har økt sine budsjetter, og 54 prosent har latt dem stå som de gjør. Av de 42 prosentene med kutt, sier 90 prosent at kuttene forekom i førstekvartal, i snitt en reduksjon på 7,2 prosent.

- It-sjefene sier at reforhandling med leverandørkontrakter og reduksjon i stab er primære fokusomårder fot å tilpasse seg budsjettreduksjoner. It-sjefene rapporterer at de setter mer arbeid til interne ressurser og utsetter utgifter heller enn å redusere investeringer i it-budsjettene, sier Mark McDonald, gruppedirektør i Gartner, i en pressemelding.

Tror ikke på flere kutt

It-sjefene i helsesektoren har i snitt økte budsjettene sine med 2,2 prosent, men alle andre store sektorer har hatt tilbakegang første kvartal. Størst har fallet væt innen profesjonelle tjenester, med ti prosent tilbakegang, mens telekommunikasjon og høyteknologisk sektor har åtte prosent.

De fleste it-sjefene ser det som lite sannsynlig at det blir flere kutt i 2009, men garderer seg for muligheten. Prosentandelen med it-sjefer med en backupplan har doblet seg fra undersøkelsen i 2008.

Backupplanene omfatter både plan for eventuelle videre kutt og plan for eventuell øking av budsjettene. 44 prosent tror imidlertid planene blir liggende på hylla. De som derimot tror planene blir tatt i bruk, tror de blir iverksatt i løpet av de neste seks månedene.

Bedre rustet for fremtiden

It-sjefene forventer at økonomien forbedrer seg et sted mellom første og tredje kvartal i 2010. Da er sjefenes umiddelbare plan å heve investeringene i prosjekter og i arbeidsstyrke. Av andre planer som rangerer høyt, er å øke investeringene på programvare-, maskinvare- og infrastrukturfronten.

- Beslutningstakere som lagde planer i fjerde kvartal 2008 møtte en usikker fremtid etter hvert som finanskrisen bredte om seg. Basert på backupplanene er de nå bedre rustet for fremtidige økonomiske utfordringer. Likevel ser de færreste av it-sjefene for seg å iverksette disse planene. Dette støtter muligheten om at budsjettene for første kvartal reflekterer selskapets praksis for resten av 2009, sier McDonald.