Flere it-studenter på universitetene

Flere it-studenter på universitetene

Arbeidsmarkedet ser lyst ut for årets rekordopptak av it-studenter på UiO og NTNU.

- Vi har veldig god tilstrømning av studenter. Det er bedre enn det har vært tidligere år, konstaterer Morten Dæhlen, leder for Institutt for informatikk (IFI) ved Universitetet i Oslo (UiO).

Han har overoppfylt opptakskvoten. Over 400 nye bachelorstudenter og 85 masterstudenter skal ta fatt på studiene. Det er henholdsvis 30 flere på bachelor og 25 flere på master enn det har vært de siste årene. Årsaken er pengedryss i det reviderte statsbudsjettet.

Egentlig har ikke IFI plass til alle studentene, i påvente av at nybygget IFI II blir ferdig i løpet av høstsemesteret 2010.

- Vi bruker midlertidige lokaler rundt om på Blindern. Først neste år får vi samlet alle sammen. Men sånn har det vært i ti år, sier Dæhlen.

- Og dere har kapasitet til å følge opp alle også?

- Ja, de nye skal helt klart få samme oppfølging. Vi har fått litt ekstraressurser til å følge dem opp, ellers hadde vi ikke tatt opp så mange studenter.

Ok arbeidsmarked

Han tror ikke kullene som begynner nå vil slite med å få jobb når de er ferdige om tre til fem år.

- Vår analyse tilsier at behovet for kandidater med informatikkutdanning vil være stort i mange år fremover. Jeg er ikke sikker på når det flater ut, men jeg tror veksten og etterspørselen vil øke i 25-30 år til, sier Dæhlen.

Han tror arbeidsmarkedet blir veldig godt for IFI-studentene mange år fremover.

- Alle våre kandidater får jobb som bare det nå, det er ikke noe vanskelig. Jeg tror i hvert fall ikke de med master skal bekymre seg, de får den beste utdanningen man kan få, mener Dæhlen.

Riktignok har ikke instituttet noen oversikt over kullet som gikk ut nå, «finanskrisekullet», men en undersøkelse blant de som gikk ut i fjor var positiv når det gjelder arbeidsmarked.

- Vi får ikke vite noe om årets kull før senere, når undersøkelsen gjennomføres, men vår antakelse er at det er veldig bra.

Mange ja

Også på Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU kan melde om god tilstrømning av ferske studenter.

- Det ser ut som vi har større opptak i år enn tidligere, og en veldig stor andel av de som har fått tilbud om plass har takket ja. Så når det gjelder ja-svarene vi har fått, ser det ut til å være større kull. Men vi har ikke fulloversikt over alle som har møtt ennå, sier studierådgiver Kristin Karlsen.

Det er 124 som har takket ja til bachelor i informatikk, 22 til master, 145 til 5-årig siv.ing.-studium innen datatenikk og 19 som har takket ja til 2-årig siv.ing.-master innen datateknikk. NTNU kan også melde om en gledelig økning i jenteandelen.

Karlsen tør imidlertid ikke spå det fremtidige arbeidsmarkedet for studentene som begynner nå.

- Det er om 3-5 år, og det blir litt synsing. Men it-bransjen er jo sånn at det går i bølgedaler. Foreløpig er det slik at vi oppfatter det slik at studentene våre får jobb. De aller fleste som gikk ut i år, hadde en jobb å gå til. Vi ser det ikke som noe risiko å ta studier her, det er attraktive studier med høy status i arbeidsmarkedet, sier hun.

Begynte nylig

Safa Al-Nashy (18), Sofie Fjell (19) og Gorarang Rigi (23) hadde fredag sin tredje java-forelesning på veien mot informatikk-bachelor ved UiO. De har klare tanker om valget av informatikk.

- Data interesserer meg, og data er fremtiden, sier Al-Nashy.

- Det er lett å lære om du følger med, og kompetansen er ettertraktet, skyter Fjell inn.

Hun er ikke bekymret for arbeidsmarkedet.

- Sånn det er nå trenger alle firmaer informatikere.

Alle tre vurderer å senere gå for master når bacheloren er i boks. Al-Nashy vil gjerne teste ut kunnskapen i praksis først.

- Jeg tenker på å jobbe i et par år etter bachelor, og så ta master, sier han.

Les om:

IT-Karriere