Flere kvinnelige it-direktører

Flere kvinnelige it-direktører

Nettverkene NCF og CIOnet opplever økning i antall kvinnelige it-ledere.

Norwegian CIO Forum (NCF) ble etablert i 1996 og primus motor for nettverket, Aage Vintervoll, forteller at han den gangen ikke hadde noen kvinner som dekket kriteriene for å være med i det lukkede nettverket, hvor man blir invitert til å være med.

- I NCF har dette endret seg mye og det er vi både glade og stolte over, sier Vintervoll.

Kvinneandelen i norsk it-bransje forøvrig har stått bom stille på 25 prosent de siste årene.

- Over 30 prosent

I dag har nettverket NCF 91 registrerte deltagere fra it-ledelsen i større norske private og offentlige virksomheter. Over 23 prosent i nettverket er kvinner. Tar man kun toppnivået, de fleste it-direktører, er andelen kvinner over 30 prosent.

- Det er bra for alle oss i nettverket at kvinneandelen er høy og økende. Kvinnene i NCF synes også å trives godt, og er glade for å ha tilhørighet i et slikt nettverk, sier Vintervoll.

- Mister de dyktigste

Jens Petter Mathisen står bak CIOnet i Norge, hvor målgruppen er de 220 it-direktørene som styrer et it-budsjett på over 16 millioner kroner. Her er rundt 20 prosent av medlemmene kvinner.

- I rollen som it-direktør rekrutteres det fortsatt fra realfag, og her har kvinner så langt vært underrepresentert, sier Mathisen.

CIOnet internasjonalt har engasjert seg spesielt i "Women in IT", fordi de mener det er bekymringsfullt at man mister en meget stor og viktig søkergruppe til faget.

- I Norge vil vi søke en dialog mot Utdanningsdepartementet for å legge frem de krav bransjen og it-direktører har til kompetanse i de kommende år. Vi tror at it-bransjen trenger ny kompetanse for innovasjon og utvikling, og derfor er alle kloke hoder høyt verdsatt, sier Mathisen og legger til:

- Vi vil gjerne også vite hvorfor it-bransjen ikke er attraktiv for kvinnene. Mitt inntrykk er at vi mister de dyktigste til medisin, farmasøytisk industri og andre populære valg for kvinner.

IT-Karriere